• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMANZEP M-45

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi PHI*

MEYVE

ELMA

 

 

 

Karaleke(Venturia inaequalis) 250 g/100 lt su 21 gün

 

 

 

 

Memeli Pas

(Gymnosporangium spp.)

250 g/ 100 lt su

SEBZE

SOĞAN

 

Mildiyö (Peronospora destructor) 200 g/100 lt su 28 gün

 

HIYAR Yalancı Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 lt su 14 gün

 

DOMATES Mildiyö (Phytophthora infestans) 200 g/100 lt su 14 gün

 

NOHUT Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 lt su veya 100 kg tohuma 28 gün
FASULYE Fasulye antraknozu

(Colletotrichum lindemuthianum)

 

200 g/100 lt su 28 gün
Pas (Uromyces appendiculatus) 200 g/100 lt su 28 gün
DOMATES,PATATES, PATLICAN  

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

200 g/100 lt su 14 gün
SEBZE FİDELERİ Çökerten – Fide Kök Çürüklüğü

(Phythium spp.Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

200 g/100 kg tohuma
KAVUN, KARPUZ Antraknoz

(Colletotrichum langenarium)

 

200 g/100 lt su 7 gün

HUBUBAT

BUĞDAY Pas (Puccinia spp.)

 

350 g/da 28 gün

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

ŞERBETÇİ OTU, YER FISTIĞI

 

 

 

 

 

 

 

Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

 

150 g /100 lt su 42 gün
Yaprak Lekesi

(Cercospora arachidis)

200 g/100 lt su 14 gün
Kökboğazı Çürüklüğü (Aspergillus niger) 500 g/ 100 kg tohuma
BAĞ

 

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

 

200 g/100 lt su 21 gün

 

Ölü kol (Phomopsis viticola)

(Yaz uygulaması)

 

200 g /100 lt su 21 gün

*Son ilaçlama ile hasat arası süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir.Sonra bu bulamaç, daha önce yarısına kadar su doldurulmuş olan aletin deposuna aktarılır.Bu arada aletin karıştırıcı tertibatı çalıştırılmalıdır.Daha sonra depoya gerekli miktarda su ilave edilerek, karışım püskürtülmeye hazır hale gelir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır. Elma Karalekesi: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde(çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır. Elma Memeli pası: 1. ilaçlama çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi başlangıcında), 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3. ilaçlama 2. ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bağda Ölükol: 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’i bulduğu devrede yapılmalıdır. Bağ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir.Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başalnır. Kabakgiller Yalancı Mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görülmesiyle başlanır.İlaçlamalar hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Nohut Antraknozu: Antraknoz hastalığına karşı, ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra, yarım saat süreyle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir. Yeşil Aksam İçin: Bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır. Fasulye Antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir. Fasulye Pası: Çevrede fasulye yapraklarında pas püstülleri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.Birer hafta ara ile pasın şiddetine göre 3-5 uygulama yapılır. Domates,Patlıcan,Patates Erken Yarak Yanıklığı: İlk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte ve gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır. Sebze Fidelerinde Kök Çürüklüğü(Çökerten): 100 kg tohuma 200 gr.ilaç gelecek şekilde karıştırılarak tohum ilaçlanır. Kavun,karpuz Antraknozu: Çevrede kavun, karpuz yaprak ve yaprak saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanır ve 10 gün aralıklarla hastalığın şiddeti ve iklim koşullarına göre 3-6 uygulama yapılır. Buğdayda Pas: İlk pas püstülleri görüldüğünde ilaçlamaya geçilir,10 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır. Şerbetçi Otu Mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır.Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile takrarlanır.Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralarla devam edilir. Yer Fıstığı Yaprak lekesi: İlaçlamaya ekimden 4-5 hafta sonra başlanır.7-10 gün ara ile hasada kadar devam eder.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali reaksiyonlu olmayan ilaclar ile karışım halinde kullanılabilir. Karışımın iyi yapılması ve bekletilmeden kullanılması gerekmektedir.Kukurt, kireç, bordo bulamacı gibi ilac ve bor ihtiva eden gubrelerle birlikte kullanılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket