• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMEÇ 050 EC
   KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR  
Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

   ve Dönemi

Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
PAMUK Pamuk Yaprak Kurdu

( Spodoptera littoralis)

30 ml/da

Larva sayısı  zarar eşiğine ulaştığında

     28
BİBER Pamuk Yaprak Kurdu

( Spodoptera littoralis)

30 ml/da

Larva sayısı zarar eşiğine ulaştığında

      7
MISIR Çizgili Yaprak Kurdu

( Spodoptera exiqua)

20 ml/da

Larva sayısı zarar eşiğine ulaştığında

      35
Özellikleri
İzolmeç 050 Pamukta ve biberde pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) ‘ya ve mısırda çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua)’e karşı kullanılan ve kitin sentezini önleyerek etkili olan bir haşere ilacıdır. Bu ilaç yaprak kurdunun larvaları üzerinde etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. İzolmeç 050 esas itibariyle ilaçlanmış bitki kısımlarının yüzeyinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva uygun şekilde gömlek değiştiremez
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İzolmeç 050; ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi şekilde önlenmesi bakımından larva sayısının ilaçlama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.Pulvarizatör Aletin deposunu üçte bir ile yarı seviyesine kadar su ile doldurunuz. Sonra bunun üzerine gerekli miktarda İzolmeç 050 koyunuz ve su ile seviyeyi tamamlayınız. Boş ilaç kaplarını 3 defa çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı suya ilave ediniz. Homojen bir emülsiyon elde etmek için gerek ilacın hazırlanması gerekse uygulama anında yeterince karıştırma sağlanmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalı ve aletin karıştırıcısı faal olmalıdır. İlaçlama aleti Traktörle çekilen pülverizatör ile başarıyla uygulanabilir. İlaçlanacak bitki aksamı ilaçlı su ile iyi bir şekilde ıslatılmalı ancak ilaçlı suyun bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir. Sebzede sırt pülverizatörü veya atomizör kullanılabılir. Kullanılacak su miktarı dekara 50-100 litre arasında bulunmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
İzolmeç 050 nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. Bitki tahammülü: Tavsiye edildiği kültür bitkilerinde tavsiye edildiği dozda çok iyi bir bitki tahammülü gösterir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket