• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMECTİN EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

PHI*
NARENCİYE Pas böcüsü

(Phyllocoptrata oleivora)

25 ml/100 lt su 7 gün
SÜS

BİTKİLERİ

Galeri sineği

(Liyriomyza trifolii)

25 ml/100 lt su 7 gün
DOMATES Kırmızı örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/da 3 gün
PAMUK Kırmızı örümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/da 20 gün

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma tertibatı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. İlaçlama esnasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.
Kulllanma Şekli
Narenciye: İlaçlama Pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10–20 lt mayi yeterlidir. % 0.25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir. Süs Bitkileri: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır. Domates: Yaprak başına ortalama 1–3 adet ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeni ile farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket