• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMETSOL 20 WP
KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU       

 

BUĞDAY

 

 

Kokar ot (Bifora radians)

Sarı ot (Boreave orientalis)

Gökbaş (Centaurea depressa )

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu Ballıbabası (Wiedermannia orientalis)

Ballıbaba( Lamium amplexicaule)

Ak hindiba(Chondrilla juncea)

Boyacı papatyası(Anthemis tinctoria)

Uzun süpürge otu(Descurainia sophia)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Dikenli yabani marul(Lactuca serriola)

Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris)

 

 

 

1 g/da Buğdayın 2-3 yapraklı dönemi ile kin dönemi arasında

 

* Akdeniz Bölgesinde kullanılır.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ : İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç, ayrı bir kapta bir miktar su ile ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır.Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
UYGULAMA ZAMANI: Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içersinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir.Tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir.En iyi netice rüzgarsız ortamda kültür bitkisi 10-15 cm. boyda, yabancıotların 2-3 yapraklı (erken-post emergence) döneminde iken ve yabacı otların üstü hububat tarafından kapanmadan yapıldığında alınır.Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaşın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır.Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir.Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı etki sağlanamaz.Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya karışım yapılması, ayrıca toprak işleme gibi kültürel yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 2,4-D Asit, 2,4- D Ester, Tribenuron-methyl terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket