• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMİL MZ 72 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER, DOZ VE UYGULAMALARI

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU

(100 lt suya veya dekara)

 

SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

BAĞ Mildiyö

(Plasmopara viticola)

       250 g 14 gün
KABAKGİLLER

 

 Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

       250 g

 

  7 gün

 

PATATES Patates Mildiyösü

(Phytophtora infestans)

       250 g 14 gün

 

Özellikleri
İLACIN ÖZELLİKLERİ: İZOLMİL MZ 72 WP reziduel ve sistemik özelliklere sahiptir. Sistemik bir fungusit olan Metalaxyl 30 dakika gibi kısa bir sürede yeşil aksam tarafından alınır ve bitki özsuyunun nakli ile yukarı taşınarak yapraklara dağılır. Böylece fungal gelişim ve çoğalmayı önleyerek bitkiyi ilaç tatbikatından sonra meydana gelen yeni aksam da dâhil olmak üzere mantarlara karşı dâhilen korur. Mancozeb koruyucu bir fungisit olup, bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini önler. Bu iki maddenin kombinasyonuyla İZOLMİL MZ 72 WP hastalığa karşı bitkiyi dâhilen ve haricen üstün şekilde korur.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile önce bulamaç haline getirilir. Daha sonra yarısına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır. Aletin karıştırma düzeneği devamlı karıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde kaplanması için yeterli su kullanılmalı, ancak ilaçlı mahlülün yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANMA ŞEKLİ: Bağda mildiyö: İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm iken yapılmalıdır.2. ilaçlama 1.ilaçlamadan 10-14 gün sonra yapılmalıdır. Kabakgillerde mildiyö: Bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralarla tekrarlanır. Patates mildiyösü: Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar verdiği üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 ºC veya en düşük sıcaklığın 10 ºC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği yerlerde ise çevrede veya tarlada ilk mildiyö belirtileri görülünce başlanır. Havanın sıcak ve kuru geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılır. SON UYGULAMADAN 7 GÜN SONRA KONTAKT BİR FUNGİSİT KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Belirtilen mahsullerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket