• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMİTOS 300 SC

İZOLMİTOS 300 SC, etki şekli farklı yeni bir grup fungisit olup, kontak ve translaminar  etkili koruyucu özellikte bir ilaçtır.Tavsiyeye uygun kullanıldığında bitkilerde zararlı bir etikisi yoktur.

 

Kullanım Alanı:

Bitki adı Hastalık adı Dozu

100 lt su

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)
100 ml 21 gün
Domates Kurşuni küf
(B. cinerea)
125 ml 14 gün
 

Elma

 

Karaleke
(Venturia ineaqualis)

 

50 ml

 

14 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI İlaç su ile karıştırılarak kullanılır.İlacı önce ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırarak eritiniz.Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANMA ZAMANLARI: Bağda Kurşuni Küfe Karşı: İlaçlamaya danelere su yürüdüğünde başlanır ve 10-15 gün ara ile hastalığın seyrine göre devam edilir.Botryris’e etkili, etki şekli farklı diğer fungisitlerle dönüşümlü olarak bir program içinde kullanılması , mukavim ırkların oluşumunu engeller. Elmada Karalekeye Karşı: - Birinci ilaçlama fare Kulağı döneminde - İkinci ilaçlama pembe tomurcuk döneminde - Üçüncü ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde - Dördüncü ve diğer ilaçlamalar hava koşullarına göre 10-14 gün ara ile yapılmalıdır. Domateste Kurşuni Küfe Karşı: İlaçlamalara ilk hastalık görülür görülmez başlanır ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla devam edilir. İlaçlamayı iyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde uygulayınız.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİĞİ: İZOLMİTOS 300 SC alüminyum içeren ilaçlarla karıştırılarak kullanılamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket