• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMİXPER P 490 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı Hastalık Adı Doz (ml/da) *PHI
Hububat

 

Külleme

(Erysiphe graminis)

125 ml/da

 

35 gün

 

Buğday

 

 

 

Pas

(Puccinia striiformis)

(P.recondita tritici)

(P.graminis tritici)

125 ml/da

 

 

 

35 gün

 

 

 

Şeker Pancarı Külleme

(Erysiphe polygoni)

125 ml/da

 

35 gün

 

Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı                              

(Cercospora beticole)  

      125 ml/da 35 gün

 

*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLMİXPER P 490 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLMİXPER P 490 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN KULLANIM ZAMANI: Hububat Külleme: Hastalık belirtileri görülmeye başladığında veya bitki ve tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan ilaçlamaya başlanır. Buğdayda Pas: Hastalığın her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ilk pas püskülleri görülmeye başlayınca ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda su konur. Sonra tavsiye edilen dozdaki ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya ilave edilir. Hastalık görülmeden veya en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde bitkinin her tarafı iyice ilaçlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Aşırı derecede alkali karakter gösteren ilaçlar dışında kalan insektisit fungusit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilinir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket