• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLMURE 300 EC
Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu ve Dönemi İlaçlama  Aralığı *PHI
Şeker pancarı Pancar Yaprak Leke Hastalığı

(Cercospora beticola)

30 ml/da 15 – 20

gün

21 gün

*Son ilaçlama ile hasat arası süre(gün)

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLMURE 300 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLMURE 300 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
İzolmure 300 EC, şeker pancarında kullanılan geniş spektrumlu sistemik bir fungusittir. İhtiva ettiği aktif maddeler ( Propiconazole ve Difenoconazole), bitki yeşil aksamı tarafından süratle bünyeye alınır ve mantar etmenlerinin bitkiye girişini engeller. Bu aktif maddeler, hücre çeperlerinde sterol biyosentezini engeller ve böylece mantarların gelişmesi engellenmiş olur. İlaç hem koruyucu hemde tedavi edici özellikte olup, enfeksiyonların yüksek seviyede ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, ilaçlamaların erken devrelerde yapılması tavsiye edilir. Tavsiye edildiği doz ve miktarlarda kullanılması halinde ilacın Şeker Pancarı üzerine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Şeker Pancarı Pancar Yaprak Leke Hastalığında İlk ilaçlama henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan (Koruyucu olarak ) yapılır.
Karışabilirlik Durumu
KARILABİLİRLİK DURUMU: Yaygın olarak kullanılan birçok ilaç ile tank karışımı halinde kullanılabilir. Tereddüt halinde bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket