• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLNET 50 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
 

BAĞ

Kurşini Küf

(Botryis Cinerea)

30 ml/100 lt su 3 gün
 

DOMATES

Kurşini küf hastalığı (Botryis cinerea)

Erken yaprak yanıklığı

( Alterneria solani)

30 ml/100 lt su

 

30 ml/100 lt su

3 gün

 

3 gün

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMA ZAMANI: Bağda Kurşuni Küf Hastalığı: Mücadeleye danelerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır. Domateste Kurşuni Küf Hatalığı: Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanmalı, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır. Domateste Erken Yaprak Yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, 10-15 günde bir ilaçlama yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç, bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında, bitki en iyi şekilde yıkanmalıdır. Yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır. İlaçlama rüzgârsız havalarda yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Captan, Carbendazim maddeli ilaçlarla karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket