• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLNETHORİN 10 G
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI

 

ZARARLI  ADI

 

 

KULLANMA DOZU 

     

 

DOMATES

Kök Ur Nematodu

(Meloidogyne spp.)

4 kg / dekar

 

 

 

MUZ

Kök Ur Nematodu

(Meloidogyne spp.)

Spiral Nematodu

(Helicotytenechus multicincthus)

Yalak başına 50 gram Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa uygulanır.

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konur. Sonra karıştırılarak depo, kalan depo su miktarı ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesaplanır. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket