• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLONSTAR 25 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

 

Bitki Adı

Yabancı ot adı

Doz / da

İlaçlama zamanı

Karanfil

Horoz  ibiği

(Amarantus retroflexus)

Kazayağı-Sirken                                           (Chenopodium album)

Semizotu

(Portulaca oleracea)

 Fare kulağı

(Anagallis arvensis)

 Serçe dili (Stellaria media )

Yabani hardal

( Sinapis arvensis)

Eşek marulu( Sonchus spp.)

Darıcan (Echinochloa spp.)

400 ml/da

Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şaşırtılmasından sonra  fakat ot çıkışı başlamadan önce.

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLONSTAR 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E14 olarak sınıflandırılmış bir herbisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLONSTAR 25 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup E14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su koyun. Gerekli miktarda ilacı uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırın. Aletin deposuna ekleyin ve tekrar su doldurarak karıştırın. Dekara kullanılacak su miktarını ayralamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Dekara en az 50 litre su kullanılmalı ve toprak yüzeyi tamamen ıslatılmalıdır. İlaçlamayı izleyen günlerde toprak yüzeyindeki ilacın film tabakasının bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damla sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARILABİLİRLİK DURUMU: Diğer herbisitlerle bir karışma engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte, genel bir ilke olarak fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket