• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLORE 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı

Zararlı adı

Kullanma dozu ve dönemi

Son ilaçlama

İle hasat

arası  süre (gün)

Fındık Fındık kurdu (Balaninus nucum)

Fındık kokarcası

(Palomena prasina)

Kır tırtılı (Lymantria dispar)

Kızılağaç böceği (Agelastica alni)

 

Fındık teke böceği

(Obera linearis)

100 g/da- 50 g/100 lt su Ergin

150 g/100 lt su, ergin, nimf

 

150 g/da-75 g/100 lt su , larva

150 g/da-75 g/100 lt su , larva, ergin

150 g/da-75 g/100 lt su , ergin

 

 

90

90

 

90

90

 

90

Karanfil Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

100 g/100 lt su ,nimf, ergin

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
Gerekli miktar ilaç bir kap içerisinde bulamaç haline getirildikten sonra gerekli miktar su ilave edilerek karıştırılır. İZOLORE sistemik olmadığı için, bitkinin her tarafının çok iyi ilaçlanması gerekir.İlaçlamalar rüzgarsız, serin ve sakin zamanlarda yapılmalıdır. Hassas meyve çeşitlerinde, diğer bütün karbamat bileşimli ilaçlar gibi meyve seyrelmesine neden olabilir.Bu bakımdan ağaçlar çiçek devresinde iken uygulanmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
İZOLORE bütün insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.Ancak alkali reaksiyon gösteren ilaçlarla yapılan karışımlar hemen kullanılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket