• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLOST M

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

KABAKGİLLER

(Hıyar, Kavun, Kabak)

 Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

250 g / 100 lt su

 

 7

 

PATATES Mildiyö

(Phytophthora infestans)

250 g / da

 

14
SOĞAN Mildiyö

(Peronospora destructor)

250 g / da

 

14
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek yarısına kadar su doldurulmuş depoya karıştırılarak konur.Yine bir taraftan karıştırmaya devam edilerek kalan gerekli su miktarı ilave edilir. Birden fazla ilaçla karışım hazırlanacaksa önce ıslanabilir toz preparatlar suda eritilir, buna az miktar suda eritilmiş sıvı ilaçlar ilave edilir ve iyice karıştırılır. Karışım, hazırlandığı gün kullanılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Her türlü ilaçlama aletiyle atılabilir. Bitkiler normal boya ulaştıklarında dekara en az 100 lt. su kullanılmalıdır. Eğer daha az su kullanılacaksa, konulan bu su miktarı içinde dekara tavsiye edilen ilaç miktarı bulunmalıdır.İZOLOST M, sistemik ve kontakt etkili olup, hastalığı durdurma özelliğine sahip olmakla birlikte, hastalıklarla mücadelede koruyuculuk esas olduğundan ilaçlama mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık görülmeden önce başlanmalı, 10-14 günlük aralıklarla 3 en çok 4 tatbikat yapılmalıdır. İlacın sistemik özelliğine rağmen yapraklardan damlatmamak şartı ile yapılacak iyi bir kaplama , ilacın etkinliğini arttıracaktır. Bunun için ince meme kullanılması tavsiye edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali ilaçlar hariç bilinen birçok ilaçla ve tüm ilaçlar ile karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır.Takip eden günlerde bitkideki reaksiyonlar izlenmelidir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket