• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPAM 500 SL
“%100”

KULLANILDIĞI YERLER VE DOZU:

 

En çok sera,saksı ve fidelik toprakları olmak üzere her çeşit toprakta m2’ye 60-125 ml dozda kullanılır.İZOLPAM 500 SL ekim veya dikimden 2-4 hafta önce toprak henüz boş iken kullanılmalıdır.En iyi sonucun alınabilmesi için toprak ısısı 8-15 °C arasında olmalı,yeterli toprak rutubeti bulunmalı,iyi bir toprak işlemesi yapılmalı ve toprakta bitkisel kalıntı (kök,yaprak gibi) bulunmamalıdır.

Özellikleri
ÖZELLİKLERİ: Topraktan geçen hastalıklara,toprak altı zararlılarına, nematod ve yabancıot tohumlarına karşı etkili bir fumiganttır.Uyguladıktan sonra gaza dönüşür ve çıkan bu gaz ile toprağı dezenfekte eder.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Toprak gevşetilip tesfiye edildikten sonra önerilen dozdaki ilaç yeterli miktar su ile karıştırılarak süzgeçli kovalarla toprağa atılır.Kullanılan su miktarı 10 cm derinliğindeki toprağı ıslatacak şekilde hesaplanmalıdır.Böylece bu derinlikte yer alan yabancıot tohumları ve fidelere zarar veren mantarlar kontrol altına alınmış olur.Nematod kontrolü için yüksek doz kullanılmalı ve ilaçlı suyun daha derine (20 cm) inmesi sağlanmalıdır.Uygulamayı takiben silindirle toprağın sıkıştırılması gazın toprak içinde kalarak görevini daha iyi yapmasını sağlar.Plastik örtü kaplatmak suretiyle de benzer sonuç alınabilir.Ayrıca ilaçlama sonrası kapı ve pencerelerde 1 hafta süre ile kapalı tutulmalıdır.2-4 hafta sonra ekim veya dikime geçmeden önce toprak sürülerek havalandırılmalı ve ilacın kokusunu terketmesi beklenmelidir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek yoktur.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket