• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPANÇ 40 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

 

Bitki adı Hastalık adı Kullanma Dozu ve Dönemi Son ilaçlama ile hasat  

arasındaki süre

BAĞ Külleme

(Uncinula necator)

3 ml / 100 l su 28 gün
ELMA Karaleke(Venturia ineaqualis)

Külleme

(Podosphaera leucotricha)

5 ml / 100 l su

6 ml / 100 l su

28 gün

28 gün

ŞEKER

PANCARI

Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora beticola)

Külleme (Erysiphe polygoni)

20 ml / dekar

 

15 ml / dekar

28 gün

 

28 gün

Özellikleri
DAYANIKLILIK: Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır.Bunun için farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır.Aynı yerde ve bir sezonda bağda ve elmada 5’ten fazla , şekerpancarında ise 2’den fazla İZOLPANÇ 40 EC uygulaması yapmayınız.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce karışım haline getirilir.Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İZOLPANÇ 40 EC sistemik etkili ve tedavi edici özelliği olan bir fungisittir. Uygulamadan 4 saat veya daha sonra yağan yağmur ilacın etkinliğini azaltmaz. Bağ Küllemesi: Sürgünler 25-30 cm uzunlukta bağ küllemesine karşı birinci ilaçlama, Ikinci ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde(korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem,üçüncü ve diğer ilaçlamalar 10-14 gün aralıklarla bölgenin meteorolojik ve ekolojik koşulları, hastalığın gelişme durumu göz önüne alınarak yapılır, tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamaya son verilir. Elma Karalekesi: 1.ilaçlama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde, 2.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 3. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10-14 gün ara ile yapılır. Elma Küllemesi :1.ilaçlama: pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalara ihtiyaca göre 10-14 gün ara ile devam edilir. Şeker Pancarı: Uygulamaya hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele ile ön karışım testi yapmak şartıyla karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket