• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPERB 50 W

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABACIOTLAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOTLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

YONCA Küsküt (Cuscuta campestris)

(Cuscuta approximata)

300 g/da

Yoncalar biçildikten sonra

ŞEKERPANCARI  

Küsküt (Cuscuta campestris)

(Cuscuta approximata)

 

300-400 g/da

Küskütler çimlendikten

sonra pancara sarılmadan

önce şekerpancarı 4-8

yapraklı gelişme

devresindeyken

 

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeneği devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Önerilen dozda ilaç dekara 60-80 litre su ile atılmalıdır. Yoncada 2 ayrı zamanda uygulama yapılabilir. 1) Geç Kış İlaçlaması : Yoncanın filizlenmeye başladığı ve yeşil aksamın henüz püskürtülen ilacın toprak yüzeyine eşit dağılımını önleyecek kadar gelişmediği dönemde yapılan ilaçlamadır. Bu uygulama ile hemen hemen Temmuz ortalarına kadar küsküt filizlenmesini önlemek mümkündür. 2) İlk Hasattan Hemen Sonra: Ot hasadından hemen sonra yapılacak ilaçlama ile Ağustos ortalarına kadar küsküt filizlenmesi önlenmiş olur. Geç kış ilaçlamasında dekara 40 litre su, hasattan hemen sonra ise dekara en az 60 litre su atılması tavsiye edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket