• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPHOS GAS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu

ve dönemi

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hububat

Bakliyat

Pirinç vs.

Buğday biti

(Sitophilus granarius)

Un biti (Tribolium spp.)

Baklagil tohum böceği

(Bruchus spp.)

2–6 tablet (ton) Zararlı

Görüldüğün-

de

Kuru meyvelerde Kuru incir kurdu

(Ephestia sp.)

Kuru meyve güvesi

(Plodia interpunctella)

Kuru üzüm kurdu

(E. figuliella)

İç fındık güvesi

(Paralipsa gubris)

Ekşilik böcekleri

(Carpophilus spp.)

Testereli böcekler

(Oryzaphilus surinamensis)

Kuru meyve akarı

(Cerpagluphus lactis)

1-3 tablet (3-9g) m3

 

Ergin

 
Mısır

ambarlarında

Arpa güvesi

(Sitotroga cerealella)

Pirinç biti (Sitophilus oryzae)

Mısır biti (Sitophilus zeamais)

2 tablet (6g) m3

Ergin

 
Ambarlanmış tahıl ve mamullerindeki zarar yapan böceklere karşı 1 tablet (3g) m3  

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kullanıcının Emniyeti: İzolphos Gas tabletleri yalnız etikette açıklanan maksat için kullanılmalıdır. Tabletlerle çalışırken lastik eldiven kullanınız, fosfin gazının kuvvetli kokusuna karşı dikkatli olunuz ve çıkan gazı teneffüs etmekten kaçınınız. Ambalajları açık havada ve kullanmadan hemen önce açınız. Ateşe yakın bulundurmayınız.Tabletlerle çalışırken sigara su içmeyiniz, yemek yemeyiniz. Tatbikattan sonra saçlar dâhil tüm vücut yıkanmalıdır. Açılmış olan kutuları depolamayınız, hemen imha ediniz ve tüplerin muhteviyatını bir kerede kullanınız. Ambalajları evlerden uzak, mesuliyetsiz kişilerin ve çocukların giremeyecekleri güvenilir, serin ve kuru bir yerde depolayınız. Tehlike anında kullanmak üzere fosfin gazına karşı iyi filtre edilmiş gaz maskesi bulundurun, fumigasyon yapılmış odalara sadece bu maskelerle giriniz. İkametgâhlarda hiçbir zaman fumigasyon yapılmamalıdır.
Kulllanma Şekli
Hububat depolarında: İzolphos Gas tabletlerini hususi sondalarla kullanın veya düzenli aralıklarla tahıl akımına ekleyin. Ambarlarda: İzolphos Gas tabletlerini sırıklar halinde kümelerin etrafına veya altına yerleştirin. Ambar veya değirmenlerin gazlanması için bina iyice gaz sızdırmaz hale getirilmeli ve tabletler birbirine değmeyecek şekilde kaplara konmalıdır. Gazlama bitince yanlışlıkla bir kimsenin havalandırılmadan evvel gazlanan yere girmemesi için bu yerlere uyarma levhaları konulmalıdır. İzolphos Gas tabletleri ile en erken iki saat sonra gaz çıkarmaya başlarlar. Sarımsak (karbit) ve amonyak kokusu, tabletin şeklinin değişmeye başlaması, gaz çıkmaya başladığının en belirgin işaretidir.
Karışabilirlik Durumu
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket