• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPİK 240 EC

Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan yabancı ot ilacı

Etki şekli

İzolpik 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içerisinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı muteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2 – 3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

Mahsül Kontrol ettiği yabancıotlae Kullanma dozu ve dönemi
Buğday Yabani yulaf= Şifanak

(Avena siterilis, A.fatua)

Kuşyemi: Kanlıçayır

(Phalaris minor, P.Paradoxa

Tilkikuyruğu=suotu  (alopecurus myosuroides)

Delice( Lolium temulentum)

Dekara 20 ml dozda, tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.
Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLPİK 240 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLPİK 240 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Uygulama İzolpik 240 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanarak, traktörle çekilen pulverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizor veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlı mamülün mütecanis dağılımı için düz yelpaze meme(püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.
Kulllanma Şekli
İlaçlı mahlülün hazırlanması Traktör ile çekilen pulverizatör: aletin deposunu, 1/3 ila ½ seviyesine kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz. Daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz. Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz ilacın hazırlanması ve uygulanması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlarda kontrol edilmek istendiğinde İzolpik 240 EC ve (dicamba+triasulfuron) karışım halinde kullanılabilir. İzolpik 240 EC sulfonyl urea terkipli ilaçlar ile karışım halinde kullanılmamalıdır. İzolpik 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket