• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPİRAMİD 65 DF

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOT

 

DOZ

Şekerpancarı

 

Sirken

(Chenopodium album)

Horoz ibiği

(Amaranthus blitoides)

Çoban değneği

(Polygonum aviculare)

Köpek üzümü

(Solanum nigrum)

Yoğurt otu

(Galium aparine)

Tilki kuyruğu

(Amarantus retroflexus)

 

Hafif Topraklar İçin

400 gr/da

 

 

Ağır Topraklar İçin

500 gr/da

 

Özellikleri
Etki Süresi: İzolpiramid 65 DF’nin etkisi birkaç hafta devam eder. (İklim ve toprak şartlarına göre birkaç aya kadar). Herhangi bir sebepten dolayı pancarı bozmak icap ederse (sel,dolu vs.) o takdirde aynı tarlaya tekrar yalnız şu bitkiler ekilebilir; patates, mısır, soğan. İzolpiramid 65 DF tavsiyeye uygun şekilde kullanılırsa pancarın normal hasadından sonra ekilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir fitotoksite yapmaz. Yabancı Otlara Etkisi: İzolpiramid 65 DF kök ve yapraklar yolu ile etki eder. İzolpiramid 65 DF yabancı otların toprak yüzüne çıkmasından evvel toprağa atılırsa intaş etmekte olan otların kökleri tarafından alınır ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya genellikle hemen sonra öldürür. Esas tesir toprak üzerinden olduğu için, mücadelede iyi bir başarı ancak toprakta etkili maddenin çözünüp yayılmasına yetecek rutubet bulunmasıyla elde edilir. Keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı iyi bir tesir için şarttır. Ahır gübresi kullanılacaksa, bu gübreleme ilkbaharda değil sonbaharda yapılmalıdır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Uygulamaya Hazırlama Şekli: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta su ile seyreltilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Dekara atılacak su miktarına konulacak ilaç miktarının hesaplanabilmesi için ilk önce alet su ile kalibre edilmelidir. Dekara30-60 litre su ile atılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Şeker Pancarında Kullanma Zamanı ve Şekli: 1. Pancar ekiminden önce: İlkbaharı kurak geçen bölgelerde ve geç ekimlerde tavsiye edilir. İzolpiramid 65 DF ekime hazır hale getirilmiş tarlaya atılır ve krümler veya tırmıkla sathi olarak (takriben 3 cm) toprağa karıştırılır. İzolpiramid 65 DF en emin ve yaygın şekilde bu zamanda kullanılır. İzolpiramid 65 DF böylece toprak rutubetinden de istifade eder ve daha az bir yağışla da etkili olur. 2. Ekimden sonra, pancar çıkışından önce: İzolpiramid 65 DF ekimden hemen sonra başlayıp pancarın çıkışından birkaç gün öncesine kadar olan devrede satıh ilaçlaması şeklinde kullanılabilir. Bu kullanış şekli ilkbahar yağışları bol ve düzenli olan bölgelerde tavsiye edilir. İzolpiramid 65 DF’in etkili olabilmesi için mutlaka yağışa ihtiyaç vardır. İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içinde yaklaşık olarak 20-25 mm yağmur yağmalı veya yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır. İyi bir etki için keseksiz ve düzgün hazırlanmış bir tohum yatağı gereklidir.
Karışabilirlik Durumu
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket