• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPİRAMİD T

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR:

 

BİTKİ

 

KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

 

 KULLANMA DOZU DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞEKER

PANCARI

Yabani yulaf (Avena spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Salkım otu (Poa spp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Serçe dili (Stelleria media)
Sarmaşık çoban değneği
(Polygonum convolvulus)
Kişniş otu (Spergula arvensis)
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Yavşanotu (Veronica persica)
Düğmeotu (Poterium minor)
Kara pazı (Atriplex spp.)
Sirken (Chenopodium album)
Çoban çantası (Capsella bursa- pastoris)
Adi dişotu (Taraxacum officinalis)
Papatya (Matricaria spp.)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Gelincik (Papaver rhoeas)
 

 

 

 

 

 

Hafif ve orta topraklarda
1000 ml/da

 

Ağır ve humusca zengin topraklarda

1100 ml/da

 

 

Ekim  öncesi tırmık yada krümler altına

KULLANILACAK SU MİKTARI: 30-60 l / da
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve ilaçlı karışım aletin karıştırıcısı çalıştırılarak eklenir. Kalan su miktarı karıştırmaya devam edilerek ilaçlama aletine ilave edilir. Boş ilaç kaplarını 3 defa çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı suya ilave ediniz. Homojen bir emülsiyon elde etmek için gerek ilacın hazırlanması gerekse uygulama anında yeterince karıştırma sağlanmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır İzolpiramid T şeker pancarında dar ve geniş yapraklı otlara karşı kullanılan bir ilaçtır. Çimlenmekte olan yabancıotlara kök yoluyla etki eder ve onları toprak yüzeyine çıkmadan önce veya çıkıştan kısa bir süre sonra öldürür. İzolpiramid T kısmen gaz haline dönüşürken etki ettiğinden, atıldıktan sonra toprağa karıştırılmalıdır. Toprağa karıştırmakla özellikle kurak hava şartlarında etkisi önemli ölçüde artırılmış olur. Böylece karıştırma derinliğindeki toprak rutubeti kurak zamanlarda dahi genellikle İzolpiramid T’in otları öldürmesi için kâfi gelir.
Kulllanma Şekli
İzolpiramid T kullanmadan önce yapılacak en önemli iş keseksiz ve düzgün bir tohum yatağı hazırlamaktır. İzolpiramid T ekime hazırlanmış tarlaya atılır ve hemen krümle veya tırmıkla sathi olarak(3-5 cm) toprağa karıştırılır. Bu işlemden sonra hemen ekim işi yapılmalıdır. Hava şartları müsait değil ise ekim daha sonra da yapılabilir. Şayet toprak yüzeyi çok kuru ise bu durumda ekimden sonra merdane çekilerek toprak bastırılmalıdır. Ancak merdane çekme mutlaka pancarın çimlenmeye başlamasından önce yapılmalıdır. İzolpiramid T’in etkisi birkaç hafta devam eder(iklim ve toprak şartlarına göre birkaç aya kadar). Herhangi bir sebepten dolayı İzolpiramid T ile ilaçlanmış pancar tarlasını bozmak gerekirse (sel, dolu vs.) bu durumda aynı tarlaya ancak şeker pancarı mısır veya patates ekilebilir. İzolpiramid T’in pancarın normal hasadından sonra ekilen bitkiler üzerinde herhangi bir etkisi olabilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİĞİ: İzolpiramid T nötr reaksiyonlu insektisitler ile karışabilir. Karıştırılacak ilacın reaksiyonu bilinmiyor ise, bir numune yapılarak karışıp karışmadığı tespit edilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket