• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPİX

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

KULLANIM ETKİSİ

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

PAMUK Aşırı Büyümeyi Önler,

Erkencilik Sağlar

100 ml/da

Çiçek doruğu arasında veya tarak başlangıcından İtibaren 25-50ml/da 10-15 Gün ara ile 3-4 tatbikat

SOĞAN VE

SARIMSAK

Verim Artışı Sağlar 100 ml/da

Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra,soğan 4-5 yapraklı iken,Arpacıktan üretilen soğanda yaklaşık 2,5 Ay Sonra

YERFISTIĞI Verim Artışı Sağlar

 

150 ml/da

Çiçek başlangıcı ile tam çiçeklenme döneminde

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Ayrı bir kapta gerekli miktardaki ilaç bir miktar su ile karıştırılarak ön karışım haline getirilir.Ön karışım aletin deposuna aktarılır aletin deposu yeteri kadar su ile tamamlanarak iyice karıştırıldıktan sonra uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ: Pamukta Kullanılması;İzolpix pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler. İzolpix’in Sağladığı Yararlar; Koyu yeşil yaprak rengi,boğum aralarının kısalması ve buna bağlı olarak derli toplu olarak bir bitki, böylece sıra araları daha geç kapanır.Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli ölçüde azalır.Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir.Daha az tarak ve elma dökümü, daha iri kozlar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat imkanı sağlar. İzolpix’in Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: İzolpix’in etkilerinden tam anlamıyla yaralanabilmek için; -Pamuk tarlalarında yabancı ot mücadelesi ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır. -Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır ve normal sulama düzeyine uymalıdır. İzolpix’in Uygulama Zamanı: En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanına göre 3-5 gün önceye veya sonraya alınabilir. İzolpix’in Uygulama Dozu: Genel olarak bir defada ve 100ml/da dozda uygulanır.Uygulanan tarlada normal derecede vejetatif gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50ml/da dozda ikinci bir uygulama yapılması tavsiye edilir. Parçalı Uygulama:İzolpix’in yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak döneminden itibaren düşük dozlarda da kullanımı mümkündür.Böylece İzolpix tarak başlangıcından itibaren bitkiyi kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır.Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz olan veya boylanmayan pamuklarda da İzolpix kullanılabilir ve İzolpix’in sağladığı faydalardan yararlanılabilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞA BİLİRLİK DURUMU: İzolpiks, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket