• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPLAN 20 SP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu   Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
    ve dönemi    
Yaprak biti 10 g/ da
(Aphis gossypii) (nimf, ergin)
PAMUK Yaprak piresi 10 g/da
  (Empoasca spp.) (nimf, ergin)
  Beyaz sinek 40 g/da
  (Bemisia tabacİ) (larva,pupa, ergin)
PATATES Patates böceği 6 g/da 7 gün
  (Leptinotarsa decemlineata) (larva, ergin)
DOMATES Beyaz sinek 30 g/da 3 gün
 (Tarla) (Bemisia tabacİ) (larva, ergin)

 

Özellikleri
İZOLPLAN 20 SP, sistemik etkili bir ilaçtır. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ile 21 gün süreyle korur.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna konur. Sonra karıştırılarak depo, kalan gerekli su miktarı ile tamamen doldurulur. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla püskürtülür. Hazırlanan ilaç karışımı bekletilmeden uygulanmalıdır.
Kulllanma Şekli
- İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. - İlaçlamalar yapıldıktan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır.
Karışabilirlik Durumu
Alkali özellikteki hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket