• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPREX 500 SC

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA:

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU        (100 lt su)

 

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

ANTEP FISTIĞI

 

Karazenk

(Septoria pistacina)

100 cc/ 100 lt su
1. ilaçlamaya meyveler buğday tanesi iriliğine
ulaştığında başlanır. İklim koşulları hastalığın zarar yapmasına uygun ise ilaçlama 15-17 gün arayla devam edilir.
14 gün
ŞEFTALİ Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
175 cc/ 100 lt. su
1. ilaçlama gözler uyanmadan önce
2. ilaçlama tomurcukların kabardığı devre
3. ilaçlama çiçeklenme sonunda
14 gün
ELMA Karaleke

(Venturia inaequalis)

 

80 cc/ 100 lt su
1. ilaçlama fare kulağı döneminde
2. ilaçlama pembe gonca döneminde
3. ilaçlama % 80 çiçek dökümünde
4. ilaçlama 3. İlaçlamadan 14 gün sonra
14 gün
KAYISI

 

Monilya (Monilla laxa) 80 cc/ 100 lt su
1. ilaçlama çiçeklerin % 2 sinin açtığı devre
2. ilaçlama çiçeklerin %100’ünün açtığı devre
14 gün
AYVA Mildiyö (Peronospora destructor)

 

100 g

 

14 gün
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Uygulamadan önce ilaçlı mahlulun hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde etmek için ilacın ambalajını mutlaka birkaç defa başaşağı çevirdikten sonra, kullanılacak ilaç miktarı ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilir ve daha sonra yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aletinin içine dökülür. Geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım fazla bekletilmeden kullanılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.Yalnız Trichlorfon, Phosalone, Metalaxyl, Iprodione, Bakır, Dinitrolu bileşiklerle, kireç ve bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır.İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket