• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPREX 65 WP

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA:

 

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

 

KULLANMA DOZU        (100 lt su)

 

PHI*

ANTEP FISTIĞI

 

Karazenk

(Septoria pistacina)

100 g 14 gün
ARMUT Karaleke

(Venturia pirina)

 

100 g 21 gün
ELMA Karaleke

(Venturia inaequalis)

 

100 g

 

21 gün
KAYISI

 

Monilya (Monilla laxa) 100 g 14 gün
SOĞAN Mildiyö (Peronospora destructor)

 

100 g

 

14 gün
YENİ DÜNYA Karaleke(Venturia inaequalis var. Eriobotryae) 100 g 21 gün

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLPREX 65 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U12 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLPREX 65 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup U12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç bir miktar su ile ayrı bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su lave edilir.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANILMASI: Armut Karalekesine Karşı: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet tomurcuğu döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %70-80’i döküldüğünce, 4.ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumuna ve hava şartlarına göre 10-15 gün ara ile yapılır. Elma Karalekesine Karşı: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumuna ve hava şartlarına göre 10-15 gün ara ile yapılır. Kayısı Monilya Hastalığı: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında(%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede(%90-100 çiçekte). Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilk ilaçlamaya başlanır.10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına bağlı olarak 3-5 ilaçlama yapılır
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Trichlorfon, Phosalone, Metalaxyl, Iprodione, Bakır, Dinitrolu bileşiklerle, kireç ve bordo bulamacı ile karıştırılmamalıdır. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket