• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPRİN 200 LS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

 

Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu
 

Ayçiçeği

 

Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara halsdedii)  

 

1000 ml/100 kg tohum

 

Özellikleri
İLACIN ÖZELLİKLERİ: İZOLPRİN 200 LS erken mevsim mildiyö ve pythirium mantarlarının sebep olduğu hastalıkları kontrol eden tohum ilacı formulasyonunda bir fungisittir. İZOLPRİN 200 LS tohum ve genç bitkilerde sistemik olarak iş görür. Tohumun ilaçlı yeşil aksamından alınarak bitkinin tüm aksamına taşınır. İZOLPRİN 200 LS’nin bakiye etkisi üç İle dört hafta kadar olup hasat zamanında bakiye bırakmaz. İlacın etki alanı, Peronosporates grubu mantarların sebep olduğu ekonomik önemi haiz hastalıkların tümüne etkilidir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İZOLPRİN 200 LS herhangi bir kesintisiz tohum ilaçlama aleti (continius flow seed trealer) veya dönerek çalışan bidon (rotating drum) örneğin çimento hazırlama (cement mixer) aleti ile tohuma tatbik edilebilir. Ticari olarak kullanılmadan önce aletin İZOLPRİN 200 LS ile kalibre edilmesi gerekir. Zira diğer tohum ilaçlamaları için geçerli olan akış karakteristiklikleri İZOLPRİN 200 LS için aynı olmayabilir. Kullanıldıktan sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız. Çiftçi şartlarındaki uygulamalarda tohum ilaçlama bidonu veya karıştırma aletleri kullanıldığında ilaçlama aşağıdaki şekilde yapılır. - Tohumu alete koyunuz. - Bu tohumun üzerine tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktar ilaç ölçülerek yavaşça dökülür. - Karıştırma işlemine 2-5 dakika devam edilir.Tozuma başlayınca karıştırma sona erdirilir.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANIM ŞEKLİ: Kullanma dozu 100 kg tohuma 150 ml’nin üzerinde tavsiye edilen hallerde İZOLPRİN 200 LS sulandırılmadan sıvı tohum ilacı olarak doğrudan tohuma tatbik edilir. Eğer mücadelede İZOLPRİN 200 LS ‘nin tavsiye edilen kullanma dozu 100 kg tohuma 150 ml’nin altında ise 100 kg tohuma tavsiye edilen ilaç miktarına su ilave edilerek nihai miktar 100 kg tohuma 200 ml’ye çıkarılır. NOT: İZOLPRİN 200 LS ile çalışılırken çalışma yeri 0 C’nin altında olmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Hiçbir ilaçla karıştırılamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket