• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPROPANİL 36 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR:

 

BİTKİ

 

Yabancıot adı

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

 

 

 

 

 

ÇELTİK

 

Darıcan(Erchinochioa sppi)

Kurbağa kaşığı

(Alisma plantago aguatica)

Yabani darı (Panicum spp.)

Kındıra (Potamogeton natans)

Dipotu (Potamogeton pectinatus)

 

Sandalye sazı (Scirpus spp.)

Hasırotu(Typha Latifolia)

 

 

900-1500 ml / da

Çeltik 2-5 yapraklı iken 900 ml/da dozda kardeşlenme başlangıcında iken 1500 ml/da dozda ilaçlanır.İlaçlamalar çeltik ekiminden itibaren en geç 40-45 gün içinde yapılmalıdır.

 
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinn deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktardaki ilaç ayrı bir temiz kapta birkaç litre su ile karıştırılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır.Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek gerekli su miktarı depoya ilave edilir.Dekara atılacak su miktarı, kullanılacak aletin cinsine bağlı olmakla birlikte yabancıotların tüm yüzeylerini ıslatacak şekilde olmalıdır.Genellikle 1 dekara normal pulverizatörlerle 80-120 lt atomizörle 10-20 lt, uçakla 7,5-10 lt su kullanılır.İlaçlama yapılacak tarla eimden önce çok iyi direne edilmiş olmalıdır.Ekimden sonra su seviyesi 8-10 cm yükseklikte tutulur.Böylece darıcan ve diğer otların aynı seviyede büyümesi sağlanmış olur.İlaçlamadan önce tavaların suyu boşaltılır ve 1 gün beklenir.tavalarda su birikintileri kalmamalı otlar iyice kurumalıdır.İlaçlamadan 2 gün sonra tarlaya yeniden su verilir.İlaçlamaya müteakip 5 günde su seviyesi çeltiğin boyuna kadar çıkartılır ve 15-20 gün aynı yükseklikte tutulur. Fungisit, insektisit ve sıvı gübreler tatbikattan 15 gün önce veya sonra kullanılmalıdır.Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaz.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Organik fosforlu ve carbarylli ilaçlar ile karıştırılmaz.Bu ilaçlarla en az 2 hafta ara ile kullanılmalıdır.Molinate ve MCPA gibi ilaçlarla karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket