• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPROPİNEB 70 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

 

BİTKİ ADI HASTALIKI ADI KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
 

ELMA

 

Karaleke ( Venturia inaequalis)

 

 

200 g/ 100 lt su

 

14 gün

ARMUT Karaleke (Venturia pirina) 250 g/100 l. su     7 gün
 

BAĞ

 

Mildiyö (Plasmopara viticola)

 

** Ölü kol (Phomopsis viticola)

 

 

200 g/ 100 lt su

200 g/ 100 lt su

 

28 gün

28 gün

 

ANTEP FISTĞI

 

Karazenk (Septoria pistacina)

 

300 g/ 100 lt su

 

28 gün

KABAKGİLLER Yalancı Mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/ 100 lt su 7 gün
 

DOMATES

 

Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)

 

Mildiyö (Phytopthora infestans)

 

 

300 g/ 100 lt su

 

200 g/ 100 lt su

 

 

7 gün

 

7 gün

 

PATATES

 

Mildiyö (Phytophthora infestans)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

DOMATES, PATATES,

PATLICAN

 

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

 

300 g/100 l. su

 

7 gün

 

FASULYE

 

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthiamum)

 

Pas ( Uromyces phaseoli)

 

 

200 g/ 100 lt su

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

7 gün

 

NOHUT

 

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

SOĞAN

 

Mildiyö (Peronospora destructor)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

LAHANA

 

Mildiyö (Peronospora brassicae)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

MARUL

 

Mildiyö (Bremia lactucae)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

ŞERBETÇİOTU Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

150 g/ 100 lt su 35 gün
 

KAVUN KARPUZ

 

Antraknoz (Colletotrichum lagenariıum)

 

200 g/ 100 lt su

 

7 gün

 

ASPİR

 

Yaprak lekesi (Alternaria carthami)

 

200 g/ 100 lt su

 

35 gün

 

KARANFİL

 

Pas (Uromyces caryophyllus)

 

200 g/ 100 lt su

 

 

GÜL

 

Pas (Phragmidium mucronotum)

 

200 g/ 100 lt su

 

 

 

** Yaz uygulamasında kullanılır.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞ ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANIMI: Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır. Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır. Armutta Kara Leke: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2.ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır. Bağda Ölükol: 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm, 2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm, 3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. Bağ Mildiyösü: 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir. Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede ya da tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır. Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.Hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün arayla yapılır. Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir. Karanfil Pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Alkali karakterli ilaçlar hariç diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir.Karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.Bakırlı ilaçlarla karıştırılmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket