• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLPROPY 25 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu ve Dönemi
Buğday Pas (Puccinia app.)    50 ml/da

 

Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLPROPY 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLPROPY 25 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karışım haline getirilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan karışım depoya dökülür. Kalan gerekli su miktarı karıştırılarak depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Hastalık belirtileri görülmeden veya ilk hastalık belirtisi görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlama esnasında bitkilerin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.
Karışabilirlik Durumu
KARILABİLİRLİK DURUMU: Alkali karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket