• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLRAL 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

 

BİTKİ ADI

 

HASTALIK ADI

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

*PHI

 

DOMATES

 

Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

 

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

 

 

75 g/100 lt su

 

 

100 g/100 lt su

 

15 gün

 

 

15 gün

 

HIYAR

 

Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)

 

75 g/ 100 lt.

 

 

 

7 gün

 

 

 

BAĞ

 

Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

 

 

75 g /100 lt.

 

15 gün

 

KAYISI

 

Çiçek Monilyası

(Monilinia laxa)

 

150 g/ 100 lt. su

 

 

15 gün

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANIŞ ŞEKLİ: Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Domateste kurşuni küf: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken ilaçlanmaya başlanır. 10 gün aralıklarla ilaçlamalar tekrarlanır. Domateste Erken Yaprak Yanıklığı: İlk lekeler görülünce ilaçlamaya başlanır. Hıyarda Beyaz Çürüklük: Fidelerin şaşırtılmasından 20 gün sonra başlanır ve 10 gün ara ile ilaçlama yapılır. Bağda Kurşuni Küf: Üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce ilaçlamaya başlanmalıdır. İlaçlamada özellikle salkımların ilaçla iyice kaplanması sağlanmalıdır. Kayısı Ağaçlarında Çiçek Monilyası: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, 2. ilaçlama tam çiçeklenme zamanında olmak üzere 2 ilaçlama yapılır. İZOLRAL 50 WP’nin uzun süreli kullanımından dolayı direnç oluşabilir. Bu durumu engellemek için İZOLRAL 50 WP kullanıldıktan sonra Mancozebli ilaçlar kullanılmalı daha sonra tekrar İZOLRAL 50 WP dönülmelidir. İZOLRAL 50 WP ile Vinchlozoline ve Procymidone içeren ilaçlar peşpeşe kullanılmamalıdır. Bu grup ilaçlardan birine karşı direnç olmuşsa diğer ilaçlarda hastalığı gerektiği gibi kontrol edemez.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Yüksek derecede alkali ve asidik karakterdeki ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karışabilir. Her ihtimale karşı bir ön karışım testi yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket