• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLRAUND 48 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCIOTLAR:

 

Bitki adı Yabancıotlar Kullanma dozu ve dönemi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURUNÇGİLLER, BAĞ, FINDIK, MEYVE BAHÇELERİ VE EKİLİ OLMAYAN ALANLAR

Tek yıllık dar ve geniş

yapraklı yabancıotlar

Yabani yulaf (Avena sterilis)

Yabani havuç(Dacus carota)

Kısır Brom(Bromus sterilis)

Kuş Yemi(Phalaris spp.)

Çimensi Mürdümük(Lathyrus nissolia)

Ballıbaba(Lamium sp.)

Kanarya otu(Senecio vernalis)

Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides)

Yer fesleğeni(Mercurialis annua)

Çukurova Hardalı(Ochthodium aegyptiacum)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis)

Turna Gagası(Geranium dissect)

Yabani fiğ(Vicia spp)

Kuş otu(Stellaria media)

Ebegümeci(Malva parviflora)

Yabani yonca(Medicago spp)

Semizotu(Portulaca oleraceae)

Sütleğen(Euphorbia sp)

Sirken(Chenopodium album)

Bambul otu(Chrozophora tinctoria)

Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium)

Zincir pıtrağı(Xanthium spinosum)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Kirpi Darı(Yapışkan otu)

(Setaria viridis)

Darıcan(Echinocloa crus-galli )

Benekli Darıcan(Echinocloa colonum)

Horoz ibiği(Amaranthus albus)

Yeşil Horoz İbiği(Amaranthus viridis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 ml/da yabancıotların genç ve aktif büyüdüğü devrede.

Çok yıllık yabancıotlar

Topalak(Cyperus rotundus)

Köpek Dişi Ayrığı(Cynodon dactytlon)

Kanyaş/Geliç (Sorghum halepense)

Tarla sarmaşığı(Convolvulus arvensis)

Isırgan otu(Urticia  dioica)

Pelin otu(Artemisia vulgaris)

 

600 ml/da yabancıotların aktif büyüdüğü çiçeklenme öncesi devrede.

KARA, DEMİRYOLU KENARLARI, FABRİKA ÇEVRESİ, TARİHİ ALANLAR

 

            Çalımsı ve Odunsu Bitkiler 1000 ml/da  yabancı otların aktif büyüme devresinde.
BANKETLER, SU VE DRENAJ KANALLARI Banket ve su üstü yabancı otlar 1000-1500 ml/da yabancı otların aktif büyüme devresinde
Özellikleri
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: İZOLTRAUND 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G9 olarak sınıflandırılmış bir herbisit’dir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLRAUND 48 SL’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI: Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pulverizatörün deposuna konur, su ile iyice karıştırılarak doğrudan yabancıotlara pulverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir. İZOLRAUND 48 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Çok rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket