• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLROBAT MZ

KULLANILDIĞI BİTKİ ve HASTALIKLAR:

Bitki adı

Hastalık adı

Kullanma dozu

 

* PHI
HIYAR Yalancı Mildiyö

(Sarı benek)

(Pseudoperonospora cubensis)

200 gr/100 lt su 5
BAĞ Bağ Mildiyösü

(Plasmopara viticola)

200 gr/100 lt su 25
SOĞAN Soğan Mildiyösü (Peronospora destructor) 200 gr/100 lt su 5
PATATES Patates Mildiyösü

(Phytophthora infestans)

250 gr/da 5
DOMATES Domates Mildiyösü

(Phytophthora infestans)

250 gr/100 lt su 5
TÜTÜN Mildiyö’Mavi küf’

(Peronospora tabacina)

100 grl/100 lt su

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

 

Özellikleri
ETKİ ŞEKLİ: İyi bir penetrasyon gösteren,translaminar, lokal sistemik,koruyucu ve tedavi edici etkili bir fungisittir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktar ilaç az bir miktar su ile ayrı bir kapta bulamaç haline getirilerek yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna karıştırılarak aktarılır.Daha sonra depo suyla tamamlanır .
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Patates,Soğan ,Domates ve Hıyar : İlaçlamaya bitkilerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve bitkinin gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla devam edilmelidir. Bağ: İlaçlamaya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya sürgünler 20-25 cm olduğunda başlanmalı, hava koşullarına bağlı olarak 10 gün aralıklarla devam edilmelidir. Tütün: Tohumların çimlenip, fidelerin toprak yüzünü örtmesinden sonra başlanarak 8-10 gün arayla ilaçlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa bir ön karışım testi yapılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket