• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLRODİ SÜPER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
BAĞ

 

Bağ Mildiyösü

(Plasmopara viticola)

300 g/100 l. su          21 gün
DOMATES Domates Mildiyösü

(Phythophthora infestans)      

300 g/100 l. su

 

         14 gün

 

Özellikleri
İzolrodi Süper ilacının koruyucu ve tedavi edici özelliği vardır. Kontak ve sistemik etkili bir ilaçtır. Aynı zamanda, spor teşekkülünü önler Bitkilerin dokusuna nüfus ettiğinden dolayı tatbikattan 2-3 gün sonra kuvvetli yağmur yağarsa ancak ilaçlama tekrarlanmalıdır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: Gerekli miktar ilaç bir kap içerisinde az bir su ile bulamaç haline getirilir. Sonra gerekli miktar su ilave edilerek püskürtmeye hazır hale getirilir. Hazırlanan eriyik derhal kullanılmalıdır. Daha sonraki güne bırakılmamalıdır.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Bağ Mildiyösü: Sürgünler 25-30 cm boy alınca ilk ilaçlama yapılmalıdır. Domates Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce veya hava koşulları hastalık çıkışına uygun olduğunda ilaçlamalar başlar ve 10-12 gün aralıklarla yapılır. Yeşil aksamın ilaçla iyi bir şekilde ıslanması için yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlı eriyiğin yapraklardan yıkanmasına meydan verilmemelidir. Tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa fitotoksite görülmez.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Çok kuvvetli asit ve alkali karakterli ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket