• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSAGRAN M

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOTLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

PHI*

ÇELTİK Kız Otu

(Cyperus difformis)

Kurbağa Kaşığı

(Alisma plantago)

Sandalye Sazı

(Scirpus mucronatus)

Dipotu

(Lindernia procumbens)

Güvercin Ayağı

(Ammania coccinea)

200 ml/da Yabancı Otların 3-5 Yapraklı, Olduğu Dönemde 60 Gün

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ: Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır.Uygulamalardan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır.Uygulamadan 48 saat (iki gün) sonra tavaya su verilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit,fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak uygulana bilir.Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket