• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSAGRAN
 

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOTLAR

 

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

 

PHI*

SOYA Topalak(Cyperus rotundus)

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Horozibiği

(Amaranthus retroflexus)

Sütleğen(Euphorbia prostrata)

Yapışkan otu(Galium aparine)

150 ml/da

Soya 1-3 yapraklı, yabancıotlar 2-3 yapraklı dönemde

30
BEZELYE Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Çoban çantası

(Capsella bursapastoris)

Ballıbaba(lamium amplexicaule)

Kuşotu(Stellaria media)

200 ml/da yabancıotların 2-3 yapraklı döneminde 30
SOĞAN Horozibiği(Amaranthus retroflexus,A.lividus)

Yoğurt otu(Galium tricornutum)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Kuşotu(Stellaria media)

Tatula(Datura stromonium)

Çoban çantası

(Capsella bursapastoris)

Kangal(Silybum marianum)

Eşek marulu(Sonchus oleraceus)

200 ml/da soğanın 2-3 yapraklı döneminde 30
FASULYE Horozibiği

(Amaranthus retroflexus)

Yabani hardal

(Sinapis arvensis)

Domuz pıtrağı

(Xanthium strumarium)

200 ml/da

 

200 ml/da

 

250 ml/da

 

(Yabancıotların 2-3 yapraklı döneminde)

30

 

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)

 
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur.Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ: İzolsagran çıkış sonrası kullanılan bir yabancıot ilacı olup,uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancıotların erken çıkış dönemlerinde yapılır.Şayet yabancıotlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da ‘a çıkarılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzolsagran, fungisitler ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket