• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSAMİD 80 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki adı Hastalık adı

Kullanma dozu

(100 lt su)

Son İlaçlama ile hasat arasındaki süre(gün)
 

ŞEFTALİ

 

 

Yaprak delen

(Coryneum beijerinckii)    

 

300 g

 

 

14

 

 

SEBZE

 

 

Yaprak leke hastalığı

(Septoria spp.)  

 

 

400 g

 

 

 

14

 

DOMATES

 

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

 

300 g

 

14

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice bulamaç haline getirilerek aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeneği devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlamadan iyi sonuç alınması için hastalık belirtileri görülmeden önce yapraklar, dallar ve gözler iyi bir kaplama yapılarak ilaçlanmalıdır
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANIM ŞEKLİ: Şeftalide yaprak delen için; 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra 2. İlaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılmalıdır. Domates mildiyösü için; çevrede domates yapraklarında 3-5mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır. Sebze yaprak leke hastalığı için; ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilk ilaçlamaya başlanır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Asit ve kuvvetli alkaliler hariç diğer tüm pestisitler ile karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket