• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLŞAMPİYON 2 FLOWABLE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:                             

 

Bitki Adı     Hastalık Adı            Kullanma  Dozu       Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Zeytin Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleagina) 250 ml/100 lt su 14 gün
Bağ Mildiyö

(Plasmopara viticola)

100ml/100 lt su 7 gün
Bağ Ölükol

(Phomopsis viticola)

100 ml/100 lt su 7 gün
Kayısı Yaprak Delen

(Çil Hastalığı)

(Coryneum beijerinckii)

1.İlaçlama:

500 ml/100 lt su

2.İlaçlama:

250 ml/100 lt su

 

3.İlaçlama:

250 ml/100 lt su

7gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı (Alternaria f.sp.citri) 200ml/100 lt su 7 gün
Özellikleri
ÖZELLİKLERİ: İzolşampiyon 2 Flowable su ile çok kolay karışan,içerdiği bakır partiküllerinin çok küçük (0.3 micron) olması nedeniyle sıvı bakır içeren diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında yüzey kaplama özelliği emsallerinden çok daha üstün olan ve en son teknoloji ile üretilmiş yüksek koruyucu etkili bir bakırlı fungisittir.Daha iyi yayıldığı için bitkiyi daha iyi ve uzun süreli korur.Ayrıca kullanım dozunun düşüklüğü hem ekonomik hem de çevre dostu bir ilaç olmasını sağlar.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
KULLANIMA HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya boşaltılır.Karıştırma düzeni çalıştırılarak eksik su tamamlanır. İlaçlama sırasında iyi bir kaplama yapılmalı ve yaprak alt yüzeyleri ıslatılmalıdır.İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
İLACIN KULLANIM ZAMANI: Bağ Mildiyöye Karşı; Sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken ilaçlamaya başlanır.İki haftalık aralarla 3-4 kez tekrarlanır. Bağ Ölükola karşı; Yaz ilaçlaması yapılır. 1.İlaçlama sürgünler 2-3 cm boyda iken 2.İlaçlama sürgünler 8-10 cm boyda iken 3.İlaçlama sürgünler 25-30 cm boyda iken Kayısı Yaprak Delene Karşı; 1.İlaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem) 2.İlaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem) 3.İlaçlama:Meyvelerde çanak yaprak ve erken organ tablası ……..sıyrılırken (Normal dönem) Turunçgil Kahverengi Leke Hastalığına Karşı;İlkbahar sürgünlerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10’ar gün ara ile tekrarlanır
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Carbaryl terkipli ilaçlar hariç diğer birçok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket