• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSAN SÜPER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCIOT

 

Doz / Dekar İlaçlama zamanı  

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Buğday Yabani yulaf=şifanak

(Avena fatua)

(A.Ludoviciana)

(A.Sterilis)

 

60 ml

 

80 ml

Kardeşlanme başında

Kardeşlenme sonunda

  Tilki kuyruğu

(Alopecurus myosurides)

60 ml Kardeşlenme başından Kardeşlenme sonuna kadar
  Kuş otu=Kanlı çayır

(Phataris paradoxa)

(P.minor)

(P.brachystachys)

100 ml İlaçlamanın kardeşlenme öncesi dönemde(2-3 yaprak)mutlaka yapılması şarttır.Aksi takdirde yeterli etki sağlanamaz
Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İZOLSAN SÜPER, Buğday tarlalarında başta yabani yulaf(Avena spp.) Tilki kuyruğu(Alopecurus myosurides) ve kuş otu(Phalaris spp.) ile mücadelede kullanılan sistemik bir ilaçtır.Yabancı otların iki yapraklı devrelerinden kardeşlenme sonuna kadar olan devreleri arasında güvenle kullanılır.Kullanma dozları içinde kültür bitkisinde zararlı etkisi yoktur.Arpada kullanılmaz. İZOLSAN SÜPER, Yabancıotlara yaprak ve gövdeden nüfuz eder.4-10 gün içinde yapraklarda kloroz ve nekrotik lekeler görülür.Hava şartlarına bağlı olarak yabancıotlar 15-30 gün içinde ölür.Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırır.Kuru ve soğuk şartlar etkisini azaltır.Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir.Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz.Farklı gruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini gecitirir veya engeller.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İyi bir etki,iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir.Motorlu sırt atamizörü hariç her çeşit aletle atılabilir.Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir.İlaçlamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı(11002-11003) ve basınç 3 atm olmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLSAN SÜPER, Tribenuron-methyl + Thifensulfuron-methyl, Deltamethrin,Endosulfan,Carbendazim ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.Delice’nin sorun olduğu tarlalarda diclofop-methyl ile karıştırılmalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket