• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSELYO 080 EC

Buğdayda yabani yulaf mücadelesinde kullanılan yabancıot ilacı

 

Mahsul            Kontrol ettiği otlar                         Kullanım dozu ve

                                                                               dönemi

Buğday       Yabani yulaf= Şifanak                 Dekara 30 ml dozda; ………………….. (Avena siterilis)…………………….tercihen buğdayın erken ………………………………………………………………..kardeşlenme devresinde; en ………………………………………………………………. geç kardeşlenme sonuna ……………………………………………………………… .kadar kullanılır.                               

 

Etki şekli

İzolselyo 080 EC, dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içerisinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri bir ila üç hafta içinde görülür . Yabancı ot bogumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı muteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2 – 3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

Bitki tahammülü

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Uygulama İzolselyo 080 EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pulverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizor veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlı mahlülün mütecanis dağılıması için düz yelpaze meme(püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır. Uygulama zamanı İzolselyo 080 EC buğday ve yabancıotlar çıktıktan sonra (post-em)örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir.İzolselyo 080 EC’den en iyi sonuç; yabancıotların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık,rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.İzolselyo 080 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancıotlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
Kulllanma Şekli
İlaçlı mahlülün hazırlanması Traktör ile çekilen pulverizatör; Aletin deposunu 1/3 ila ½ seviyesine kadar suyla doldurunuz. Bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz.daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz.Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz..İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlar ile karışma durumu Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlarda kontrol edilmek istendiğinde İzolselyo 080 EC; (dicamba+triasulfuron)ile karışım halinde kullanılabilir. İzolselyo 080 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket