• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSEVİN 85 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Hastalık adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaç ile hasat ara süre
 

FINDIK

Dalkıran(Xyleborus dispar)

Kırtırtılı (Lymantria dispar)

Fındık Teke Böceği(Uçkurutan)

(Oberae linearis)

Fındık Koşnilleri

(Parthenolecanium corni)

Fındık Kurdu (Balaninus nucum)

Fındık Yaprak deleni(Anoplus roboris)

 

 

 

75 g/100 lt su Ergin

150 g/da (75 g/100 lt su) Larva

150 g/da (75 g/100 lt su) Ergin

 

150 g/da Yumurta

 

150 g/da Ergin

150 g/da (75 g/100 lt su)

 

 

 

 

 

ÇAY Filiz güvesi (Parametriotes theae)

Çay koşnili(Chloropulvinaria floccifera)

120 g/ 100 lt su Larva

75 g/100 lt su

MISIR Çizgili Yaprak Kurdu(Laphygma exiqua)

Mısır Kurdu(Ostrinia nubilalis)

175 g/da Larva

175 g/da Larva

(10 gün ara ile 2-3 ilaçlama)

7 gün
SEBZE Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

Fasulye Kapsül Kurdu (Etiella zinckenella)

Patates güvesi

(Phthorimaea operculella)

200 g/da Yumurta, Larva

200 g/da Kelebek

 

200 g/ 100 lt su Larva

7 gün
MEYVE Doğu Meyve Güvesi(Cydia molesta)

Küçük Kabuk Yazıcı Böcekleri(Scolytus spp.)

Elma iç Kurdu (Cydia pomonella)

Elma Ağ Kurdu(Hyponumeuta malinellus)

120 g/ 100 lt su

100 g/100 lt su Ergin

 

120 g/ 100 lt su Larva

120 g/ 100 lt su Nimf, Ergin

 

7 gün
BAĞ Bağ thripsleri (Anophothrips vitis, Drepanothrips reuteri, Haplothrips globiceps)

Bağ göz kurdu

(Theresimima ampelophaga)

Bağ maymuncukları ve asma hortumlu böceği (Otiorrynchus spp., Megamecus shevketi)

 

Salkım Güvesi (Lobesia botrana)

 

120 g/ 100 lt su Nimf, Ergin

 

 

120 g/ 100 lt su Larva

(gözler uyanırken)

120 g/ 100 lt su Ergin

 

 

 

120 g/ 100 lt su Larva

7 gün

 

 

Özellikleri
KALİBRASYON: İlaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur.Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tespit edilir.Daha sonra tespit edilen su miktarı ile gerekli ilaç miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta az miktarda su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilerek depoya konur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.İlaçlama esnasında bitkiler en iyi şekilde yıkanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır.İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Malathion,diazinon, tetradifon,propanil, maneb gibi maddelerle karışabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket