• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSHAL 25 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

 

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
ELMA Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi)

San-Jose Kabuklu Biti

(Quadraspidiotus perniciosus)

125 ml/100 lt. su

(Nimf-Ergin)

150 ml/100 lt. su    (Aktif Larva-Ergin)

14 gün

 

14 gün

PAMUK Pamuk Yaprak Biti

(Aphis gossypii)

150 ml/da

(Nimf-Ergin)

14 gün
FINDIK Fındık Kurdu

(Balaninus nucum)

125 ml/da

(Ergin)

14 gün

 

Fındık Filiz Güvesi

(Gypsonoma dealbana)

100 ml/da

(Larva)

14 gün
Fındık Kokarcası

(Palomena prasina)

125 ml/da 14 gün
İNCİR Kanlı Balsıra  (Ceroplastes rusci) 100 ml/100 lt. su

(Nimf)

14 gün
HUBUBAT Ekin Kambur Böceği

(Zabrus spp.)

100 ml/da

(Erken ilkbaharda zararlı faaliyetine başladığı dönemde satıh ilaçlaması şeklinde)

14 gün
SOYA Tütün Tripsi

(Thrips tabaci)

150 ml/da 14 gün

 

Özellikleri
Dekara kullanılacak su miktarını belirlemek için ilaçlama aletinin deposuna bir miktar su konulur.Belirli bir alan için harcanan su miktarı sabit hızla ilerleyerek tesbit edilir.Daha sonra tesbit edilen su miktarı ile gerekli ilaç miktarı karıştırılarak ilaçlamaya başlanır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur.Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak aletin deposuna konur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.İlaçlama esnasında bitkiler iyice yıkanmalı, yaprak alt yüzeylerinin ıslanması sağlanmalıdır.Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlar ile karıştırılamaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket