• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSON 40 EC
KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR:

Çimensi otlar  
Kanyaş (Geliç)

Darıcan

Benekli Darıcan

Çatalotu

Kirpi darı

 

Sorghum halepense

Echinochioa crusgalli

E.colonum

Digitaria sanguanalis

Setaria viridis

Geniş yapraklı yabancıotlar  
Horozibiği

Köpek üzümü

Yabani semizotu

Pıtrak

Amaranthus retroflexus

Chenopodium album

Portulaca oleracea

Xanthium strumarium

Ayrıca Ayrık(Cynodon dactylon) ve Topalak(Cyperus sp.) otlarını da baskı altında tutar.Pıtrağın yoğun olduğu yerlerde bromoxynil terkipli ilaçlarla karıştırıldığında etki artar(bromoxynil : 100 ml/dekar)

KULLANIM DOZU:

Bitki Yabancıotlar Doz Bekleme süresi
Mısır *Kanyaş=Geliç

(tohum-rhizom)

*Yıllık çimensi otlar

*Geniş yapraklı otlar

125 ml / da  

30 gün

 

İlaçlama Zamanı:

Mısır 4-8 yaprak arasında ilaçlama yapınız.
Çimensi otlar Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)
Kanyaş İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)
Geniş yapraklı otlar Gelişimlerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemleri
Özellikleri
İZOLSON 40 EC, Mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancıotlara karşı, çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır.Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtasıyla hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur ve yapraklar kırmızı-mor renge dönüşür.15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar.Kanyaşta rhizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.Tatlı Mısır ve Cin Mısırda kullanmayınız.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: -İlacı önce ayrı bir kap içinde suda eritiniz.Aletinizin deposunu yarıya kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız.İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir.Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 lt.’dir.Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı arttırılmalıdır.İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme(11003-11002)kullanılmalıdır. -İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. -İlaçlamadan sonra 4-6 saat içinde yağış olmamalıdır. -Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız.Mısır gelişimi etkilenir.Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır. Münavebede dikkat edilecek hususlar: İzolson 40 ec uygulanan tarlalarda 4 ay sonra sadece buğday,arpa,ve soya fasulyesi ; 10 ay sonra ise istenen kültür bitkisi ekilebilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İzolson 40 ec, bromoxynil terkipli ilaçlar ile tank karışımı yapılarak kullanılabilir.Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket