• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSTAR EXTRA

Kontrol Edilen Yabancı Otlar:
Ruhsatlı kullanma dozları:2-2.5-3 gr/ dekar

Doz:2 gr/dekar

Bülbülotu                                Sisymbrium sp.

Çobançantası                            Capsella bursa-pastoris

Düğün çiçeği                            Ranunculus arvensis

Eşek marulu                             Sonchus sp.

Gönül hardalı                           Myagrum perfoliatum

Hardal                                     Sinapis arvensis

Kadın aynası                            Legousia pentagonia

Karamuk                                 Agrostemma githago

Kazayağı                                 Chenopodium album

Pelemir                                    Cephalaria syriaca

Sarıot                                      Boreava orientalis

Serçe dili                                 Stellaria media

Venüs tarağı                            Scandix pecten venensis

Y.Menekşe                              Viola sp.

Doz: 2. gr/dekar

Baldıran                                  Conium maculatum

Ballıbaba                                 Lamium amplexicaula

Çoban değneği                         Polygonum persicaria

Engerek otu                             Echium sp.

Fare kulağı                               Anagallis arvensis

Gelincik                                  Papaver rhoeas

Kokarot                                   Bifora radians

Köpek papatyası                       Anthemis sp.

 

 

Özellikleri
GENEL BİLGİLER: İZOLSTAR EXTRA, buğday ve arpada geniş yapraklı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Kuru akışkan olarak hazırlanmıştır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği yüksektir. İZOLSTAR EXTRA kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonraki sıcak ve nemli şartlar İZOLSTAR EXTRA’ nın etkisini hızlandırırken soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. İZOLSTAR EXTRA uçucu veya yanıcı değildir. İlaçlama aletini aşındırmaz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kulllanma Şekli
KULLANILMASI: Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. İZOLSTAR EXTRA tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağladığından, uygulama zamanı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice ilaçlama yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik ve çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olmasını sağlar.
Karışabilirlik Durumu
İZOLSTAR extra . Isooctyl ester. 2-4 D Amin. Ouizalofop-p-ethyl ve diclofop-methyl etkili maddeli ilaçlarla tank karışımı halinde kullanılabilir. İZOLSTAR EXTRA ayriyetten hububatta ruhsatlı her türlü insektisit ve fungusit tank karışımı halinde veya peşpeşe kullanılabilir Ancak bazı şartlarda ( kuraklık hububat 2-4 yapraklı dönemde) organik fosforlu insektisitlerle örneğin parathion tank karışımı veya peş peşe tatbikatlar hububatta geçici sararmalar veya aşırı durumlarda zarar meydana getirebilir. bu nedenle geniş atanlarda kullanılmadan hertürlü tatbikatların küçük alanlarda denenmesi ve bir insektisit kullanılması gerekiyorsa, mümkünse organik fosforlular grubunun dışında (örneğin sentetik piretreidler gurubundan kullanılması tavsiye edilir.Tank karışımları hazırlanırken İZOLSTAR EXTRA suda çözülmeli,daha sonra diğerleri ona ilave edilmelidir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket