• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSTAR

KONTROL EDİLEN YABANCIOTLAR:

Arap baklası

Ballıbaba

Düğün çiçeği

Gelincik

Gönül hardalı

Kokar ot

Köy göçüren

Sarı ot

Sedef otu

Sinek kapan

Yabani cam çiçeği

Yabani çivit otu

Yabani fiğ

Yabani turp

Yabani hardal

Boynuzlu yoğurt otu

Tarla yapışkan otu

Toplu iğne hardalı

Vaccaria pyramidata

Lamium sp.

Ranunculus arvensis

Papaver rhoeas

Myagrum perfoliatum

Bifora radians

Cirsium arvense

Boreave orientalis

Buglossides arvensis

Silene copoidea

Gerenium tuberosum

İsatis tinctoria

Vicia spp.

Raphanus sp.

Sinapis arvensis

Galium tricornutum

Asperula arvensis

Neslia paniculata

2.DOZ:

a: Dekara 1.5 gram

b: Dekara 1 gram + % 0.1 Yayıcı yapıştırıcı

KONTROL EDİLEN YABANCIOTLAR:

 Gökbaş Centaurea depressa

İZOLSTAR’ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

 

 

Özellikleri
İZOLSTAR, kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancıotlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancıotların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancıotların hassasiyetlerine bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancıot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonra sıcak ve nemli şartlar İZOLSTAR’ın etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. İZOLSTAR uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Hububatın 2 yapraklı devresinden kin devresine (başak kin içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. İZOLSTAR, uygulama zamanı açısından büyük esneklik sağladığından uygulama zamnı problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken ancak, 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hâkim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.
Kulllanma Şekli
KULLANILMASI: İZOLSTAR, buğday ve arpada geniş yapraklı yabacıot mücadelesinde kullanılan etki etki alanı geniş bir yabancıot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır seçiciliği çok yüksektir. 1.DOZ: Dekara 1 gram
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK: Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu, İZOLSTAR’ın bazı yabancıotlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortya çıkmasına neden olacaktır. İZOLSTAR, 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket