• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSTİL 840 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve YABANCIOTLAR:

Bitki adı

Yabancıotlar

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son ilaçlama ile hasat arası süre

MISIR Horoz İbiği (Amaranthus albus)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması

(Datura stramonium)

Semiz Otu (Portulaca oleracea)

Darıcan (Enchinochloa colonum)

Kirpi Darı (Setaria verticillata)

Çatalotu(Digitaria sanguinalis)

Demir dikeni(Tribulus terestris)

Kendi gelen buğday(Triticum sp.)

200 ml/da

Çıkış öncesi

 

AYÇİÇEĞİ Yatık sirken

(Chenopodium vulvaria)

Çatalotu(Digitaria sanguinalis)

Semiz Otu (Portulaca oleracea)

Yabani hardal(Sinapis arvensis)

Darıcan (Enchinochloa colonum)

Kirpi Darı (Setaria verticillata)

Horoz İbiği (Amaranthus albus)

200 ml/da

Çıkış öncesi

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktardaki ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konulur.Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: İZOLSTİL 840 EC, mısır ve ayçiçeği ekiminden sonra,yabancıot çıkışından önce (pre-emergence) 1-4 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanır. İZOLSTİL 840 EC ‘den en yüksek etkiyi almak için ekimden önce toprak keseksiz olarak işlenip hazırlanmalıdır.Uygulandıktan sonra 10-15 mm’lik bir yağış veya yağmurlama sulama idealdir. İZOLSTİL 840 EC, çıkışını tamamlamış yabancıotlara etki etmediğinden uygulama sırasında tarlada çıkışını tamamlamış yabancıot bulunmamalıdır.İlaç uygulandıktan sonra, ilaçlı tabakanın bozulmaması için zorunlu olmadıkça kısa bir süre toprak işlenmemelidir . İlaçlama yelpaze huzmeli püskürtme yapan (Tee-Jet) meme ile 2-2.5 atmosfer basınç ile yapılmalıdır.İlaçlamanın rüzgarsız havada, 20-40 litre/ dekar su ile yapılması tavsiye edilir.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : İZOLSTİL 840 EC tek başına yeterlidir. Ancak gerektiğinde Atrazin terkipli ilaçlar ile karışabilir.Büyük çaplı karışım yapmadan önce, küçük bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket