• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSTOP 330 E

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR:

 

 

BİTKİ ADI

 

YABANCI OTLAR

Kullanma dozu

ve dönemi

 

 

AYÇİÇEĞİ

SOĞAN

PAMUK

MISIR

PATATES

DOMATES

 

Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Rüzgar otu (Apera spica-venti)

Darıcan (Echinocloa crus-galli)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Çayır salkım otu (Poa pratensis)

Darı (Panicum millaceum)

Kaynaş-Geliç (Sorghum halepense)

(Tohumdan)

 

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

 

K.k.tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Kaz ayağı-Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Leiotropium spp.)

Sütleğen (Euphorbia heterophylla)

Yapışkan otu (Galium aparine)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Ballıbaba (Lamium purpureum)

Çoban değneği (Poygonum aviculare

Semizotu (Portulaca oleracea)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Kuşotu (Stellaria media)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)

Isırgan otu (Urtica urens)

Papatya (Matricaria spp.)

Gelincik (Papaver rhoaes)

 

 

 

500 ml/da

Özellikleri
MÜNAVEBE BİTKİLERİ: İZOLSTOP 330 E ile ilaçlamadan sonra 6 aya kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası münavebeye giremez.Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler.Herhangi bir nedenle tarla bozulduğunda toprak en az 15 cm derinlikte işlenerek patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelye ekilebilir.Mısır, fasulye ve bezelye toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile ekilebilir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır.Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kulllanma Şekli
KULLANMA ŞEKLİ: Toprağın iyi hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına özen gösterilmelidir.İlaçlama dekara tavsiye dilen doz üzerinden yeknesak bir şekilde yapılmalıdır.İlaçlamadan önce aletin kalibrasyonu yapılmalıdır.Önce bir depo su püskürterek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı, sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır.Yer aletleri ile dekara 20-50 litre su ile yelpaze tipi aletlerle uygulanmalıdır. Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ilacın toprağa karıştırılması ile elde edilir. İlaçlama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir.Tarla keseksiz ve düzgün hazırlanmış olması gerekir.İlaçlamadan sonra toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinlikte diskli pulluk, tırmık veya rototiller ile yapılır.İlaçlamadan sonra 4 gün içinde yağış olması durumunda toprağı karıştırma işlemi zorunlu olmaz.Pamukta tek uygulama şeklinde ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.Patates, Mısır, Soğan ve Fideden yetiştirilen Domateslerde:Bu bitkilerde ilaç uygulaması tohum ekiminden veya dikiminden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır.Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır.Patates’te patates veya yabancı otların çıkışından önce uygulanmalıdır. İlacın mısırda kullanımında kesinlikle toprağa karıştırma işlemi yapılmaz ve şeker mısırında kullanılmaz.Tohum üretimi amacıyla ekilen mısırlarda kullanmadan önce firmaya danışınız.Soğanda çıkış öncesi olarak kullanıldığı gibi soğanın iki yapraklı devrelerinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak)iken de uygulanabilir.Yabancı otlar 1-2 yaprağa geçerse etki düşer ve gerekli fayda sağlanmaz.Domates fideleri ilaçlanmayı takiben 2 ve 6. günler arasında dikilmelidir.Fide dikimi sırasında fide kökleri ilaçlı tabakaya değmesine özen gösterilmelidir.Kurak şartlarda ilaçlamayı takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm. sulama yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Başka ilaçlarla karıştırılarak uygulanması tavsiye edilmez.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket