• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSUİT 100 SL
 

 

KULLANILDIĞI BİTKİLER DOZ VE UYGULAMA

 

BİTKİ ADI

 

YABANCI OTLAR

 

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

NOHUT  

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus)

Köpek Üzümü (Solanum nigrum)

Fare Kulağı (Angallis arvensis)

Labada (Rumex spp.)

Kaz Ayağı  (Chenopodium album)

200 ml/ Dekar

Ekim Sonrası,

Çıkış öncesi

KIRMIZI

MERCİMEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arap Baklası (Vaccaria pyramidata)

Çoban Tarağı (Scandix spp.)

Tavşan Kulağı (Bupleurum falcatum)

Sarı İpek Çiçeği (Zoegae leptaurea)

Yumrulu Çam Çiçeği

(Geranium tuberosum)

YabaniHardal (Sinapis arvensis)

Çayır Akça Çiçeği

(Thlaspi perfoliatum)

Suriye Geyikotu

(Tordylium syriacum)

Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis)

Trakya Hardalı (Neslia apiculata)

Uzun Süpürge Otu

(Descuriana sophia)

Lalemanti (Lallemanti spp.)

Mor Malkomya

(Malcolmila crenulata)

Pelemir  (Cephalaria syriaca)

50 ml/Dekar

Ekim Öncesi

 

 

 

 

YabaniHardal (Sinapis arvensis)

Yumrulu Çam Çiçeği

(Geranium tube rosum)

Trakya Hardalı(Neslia apiculata)

Çayır Akça Çiçeği

(Thlaspi perfoliatum)

Uzun Süpürge Otu

(Descuriana sophia)

50 ml/Dekar

Ekim sonrası

Çıkış öncesi

YONCA  

Küsküt (Cuscuta spp.)

Uzun Süpürge Otu

(Descuriana sophia)

Yapışkan Ot (Gakium aparine)

Kuş Yemi (Phalaris spp.)

Horoz İbiği (Amaranthus albus)

Darı Can (Echinıchioa crus-galli)

Domuz Pıtrağı

(Xanthium strumarium)

Şeytan Elması (Datura stramonium)

Köpek Üzümü (Solanum nigrum)

Yabani Yulaf (Avena fatua)

Tarhana Otu(Echinophora tenuifolia)

Sueda (Suaeda spp.)

 

50ml/Dekar

Çıkış Sonrası

 

 

 

 

Özellikleri
GENEL BİLGİ;Topraktaki kalıcı etkisi nedeniyle uzun süreli ot kontrolü sağlar.İlaçlamadan sonra yağan hafif yağmur ilacın etkisini artırır.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACI UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırıldıktan sonra aletin deposuna aktarılır.İlaçlama aletinin karıştırma tertibatı çalıştırılarak kalan gerekli su ilave edilir.
Kulllanma Şekli
KULLANIM ŞEKLİ: Toprağın iyi hazırlanmasına,yüzeyin kesiksiz olmasına özen gösterilmelidir.İlaçlama tavsiye edilen doz üzerinden yeknesak bir şekilde yapılmalıdır.
Karışabilirlik Durumu
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: İZOLSUİT 100 SL dar yapraklı yabancı ot ilaçları ve Sulphonylurea’lı ilaçlarla karışmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket