• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSÜLFAN 35 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki adı Zararlı adı Kullanma dozu ve dönemi PHI*
MEYVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve testereli arıları (Hoplocampa spp.) 200 g/100 lt su 14 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) 300 g/100 lt su
Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) 150 g/100 lt su Larva
Elma ağ kurdu (Yponomeuta malinellus) 200 g/100 lt su
Elma gövde kurdu (Synanthedon myopaeformis) 150 g/100 lt su
Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum) 200 g/100 lt su
Kestane iç kurtları (Cydia splendana, C. elephas) 20 g/1 m2 gömü alanına
Yaprak bükenler (Archips rosanus, A. xylosteanus) 150 g/100 lt su
Meyve ağaçları ve fidanlarda toprakaltı zararlıları 8 g / 1 m2 taç izdişüm alanına
Baklazınnı (Epicometis hirta) 150 g/100 lt su
Badem iç kurdu (Eurytoma amygdali) 150 g/100 lt su Ergin
Armut yaprak uyuzu (Eriophyes pyri) 150 g/100 lt su Larva
BAĞ

 

Bağda haziran böcekleri (Polyphlla fullo, P. olivieri) 75 g/da 14 gün

 

Bağ göz kurdu (Theresimima ampelophaga) 150 g/100 lt su
SEBZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozkurt (Agrotis spp.) 150 g/100 kg kepeğe+500 g şeker

15 g/1 kg tohuma

14 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel kurdu (Agriotes spp.) 1500 g/da

15 g/1 kg tohuma

Nohut yaprak sineği (Liriomyza cicerina) 150 g/da
Emici böcekler

(Aphididae,Cicadellidae,Thripidae)

200 g/da Nimf, Ergin
Yeşilkurt (Heliothis armigera) 150 g/da Larva
Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) 100 g/10 kg kepeğe+500 g şeker  Larva
Tohum sineği (Hylemia cilicrura) 100 g/da – can suyu
Kavun kızıl böceği (Rhaphidopalpa foveicollis) 100 g/da Ergin, Larva
Lahana yaprak güvesi (Plutella maculipennis) 200 g/da Larva
Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 300 g/ 100 lt su Ergin, Larva
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 300 g/100 lt su Ergin, Larva
AYÇİÇEĞİ

 

Kesici kurt (Agrotis ipsilon) 150 g/10 kg kepeğe +500 g şeker 14 gün

 

Yeşil kurt (Heliothis armigera) 200 g/100 lt su
PAMUK

 

 

 

Yaprak biti (Aphis gossypii) ** 200 g/da Ergin, Nimf 14 gün

 

 

 

Yeşilkurt (Heliothis armigera) ** 200 g/da Larva
Kesici kurt (Agrotis ipsilon ve A. segetum) 1500 g/100 kg tohuma
Tel kurdu (Agriotes spp.) 1500 g/100 kg tohuma
HUBUBAT Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) 200 g/100 kg tohuma 14 gün

 

MISIR

 

 

 

 

Bozkurt (Agrotis spp.) 150 g/10 kg kepeğe+500 g şeker

6 kg/da zehirli yem

14 gün

 

 

 

 

Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa) 150 g/10 kg kepeğe+500 g şeker

Larva

6 kg/da zehirli yem

Koçan kurdu (Sesamia nonagrioides) 300 g/da

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

TÜTÜN Danaburnu(Gryllotalpa gryllotalpa) 150 g/10 kg kepeğe+500 g şeker

Fidelik dönemi

14 gün
Toprak solucanları(Lumbricus terrestris) 150 g/da Fidelik dönemi
Tel Kurdu(Agriotes spp) 150 g/da Fidelik dönemi
Bozkurt(Agrotis ipsilon, A.segetum) 150 g/10 kg kepeğe+500 g şeker

Fidelik dönemi

FINDIK

 

Fındık yaprak deleni (Anoplus roboris) 300 g/da…150 g/100 lt su 14 gün

 

Kozalak akarı (Eriophyes avellane) 300 g/da…150 g/100 lt su Ergin, Nimf
SUSAM

 

Bozkurt (Agrotis segetum) 150 g/10 kg kepeğe +500 g şeker 14 gün

 

Susam güvesi (Antigastra catalaunalis) 100 g/da

 

*Son ilaçlama ile hasat arası süre

** Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Zehirli yem: Önerilen miktar ilaç 10 kg kepeğe kuru kuruya karıştırılır. Sonra içinde şeker eritilmiş su ile sünger kıvamına gelinceye kadar nemlendirilir. Bu zehirli yem, akşamüzeri bitki diplerine gelecek şekilde, lastik eldivenle dekara 6 kg hesabı ile atılır. Sulamadan sonra yapılan uygulama daha etkili olur. Tohum ilaçlaması : Önerilen miktar ilaç hafifçe nemlendirilmiş tohum kuru kuruya karıştırılır, veya 1 kg tohumu ıslatacak miktardaki su içinde eritilerek, tohum bu su ile ıslatılır. Büyük miktardaki tohumlar ilaçlama bidonları ile ilaçlanır veya temiz bir beton üzerine yayılan tohumluk su ile hafifçe nemlendirilir, bunun üzerine serpilen ilaç, tohumla homojen olarak karıştırılır.Fazla bekletilmeden ekim yapılır. Toprak ilaçlaması : Dekara verilen doz 60-100 lt su ile karıştırılarak ekim ve dikimden önce toprak yüzeyine püskürtülür ve 15-20 cm derinliğine kadar toprakla karıştırılır. Can suyu: Hazırlanan ilaçlı su fide dikim sırasında ocaklara can suyu şeklinde verilir. Bitki ilaçlaması: Dekara ortalama 100 lt su ile sabah ve akşamüzeri rüzgarsız havalarda bitkilerin yapraklarının alt yüzeyleri de iyice ıslanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. Yeşil aksam ilaçlaması: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Sonra bu karışım ilaçlama aletinin deposuna aktarılır.Bu esnada aletin karıştırıcı tertibatı çalışır durumda olmalı ve gerekli miktar su depoya ilave edilerek havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafına püskürtülür.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Trichlorfon, Dinocap, Kireçsülfür terkipli ilaçlarla karışmaz.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket