• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSÜLFAN 36 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ ve ZARARLILAR:

Bitki adı

Zararlı Adı

Kullanma dozu

ve dönemi

*PHI
MEYVE Testereli Arılar

(Hoplocampa spp.)

200 ml/100 lt su, larva

 

14

 

 

Göz Kurtları

(Anthonamus sp.)

150 ml/100 lt su, Ergin

 

Amerikan Beyaz Kelebeği (Hyphantria cunea) 300 ml/100 lt su, larva

 

Yaprak Galeri Güveleri

( Phyllonorycter spp., Stigmella sp.,Lyonetia clerkella, Leucoptera scitella,Coleophora prunifoliae)

150 ml/100 lt su, larva

 

Badem İç Kurdu

(Eurytoma amygdali)

150 ml/100 lt su, Ergin

 

Armut Yaprak Uyuzu

(Eriophyes pyri)

150 ml/100 lt su, Ergin

 

Elma Gövde Kurdu

(Synanthedon  myopaeformis)

150 ml/100 lt su, larva

 

Tomurcuk Tırtılları

(Hedya nubiferana,

Spilonota ocellana ,Recurvaria.anella)

150 ml/100 lt su, larva

 

Bakla zınnı

(Epicometis hirta)

150 ml/100 lt su
NOHUT Nohut yaprak sineği

(Liriomyza cicenna)

150 ml/da 14
BAĞ Bağ Uyuzu

(Eriophyes vitis)

150 ml/100 lt su

 

14

 

 

**Salkım güvesi (Lobesia botrana) 150 ml/100 lt su, larva

 

FINDIK Fındık Kozalak Akarı

(Eriophies avellanae)

150 ml/100 lt su

(300 ml/da) Ergin-nimf

14
Fındık yaprak deleni

(Anophus robonis)

150 ml/100 lt su

(300 ml/da)

 

PAMUK ***Yaprak Biti (Aphis gossypii)

 

200ml/da,ergin,nimf

 

14
***Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

 

200ml/da,larva

 

Çizgili Yaprak Kurdu

(Spodoptera exiqua)

200ml/da,larva

 

SEBZE Bozkurt

(Agrotis sp.)

350ml/10kg kepek+500 g şeker ,Larva 14
Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) 150ml/da,larva,ergin
Yeşil Kurt (Heliothis armigera) 150ml/da,larva
Pamuk Yaprak Kurdu

(Spodoptera sp)

 

150ml/da,larva

 

Tohum sineği(Delia platura)

 

100ml/100 lt su

 

KAVUN Kavun sineği

(Myopardalis pardalina)

 

300 ml/da

(Her iki ilaçlamada), larva

 

 

 

 

14

Kavun Kızıl Böceği

(Raphidopalpa foveicollis)

100ml/da,Ergin-larva
LAHANA Lahana Yaprak Güvesi

(Plutella xylostella)

200ml/da,larva

 

14
PATATES Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

 

300ml/100 lt su Ergin-larva

 

14
Patates güvesi

(Phthorimaea operculella)

300ml/100 lt su,Larva
HUBUBAT Kımıl (Aelia rostrata) 250 ml/da

(2-5. dönem nimf)

14
SOYA Pamuk çizgili yaprak kurdu(Spodoptera exiqua) 200ml/da
MERCİMEK Apion(Apion arrogans) 150ml/da Ergin-Larva 14
SUSAM Susam güvesi

(Antigastra cataleunalis)

100ml/da 14
ANTEP FISTIĞI Antepfıstığı pisillidi

(Agonoscena spp.)

150ml/da
TÜTÜN

(Fidelikte)

Toprak solucanı(Lumbricus sp.) 150 ml/da 14

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)

** Ege ve Orta Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

***Ege ve Orta Anadolu Bölgelerinde kullanılır.

 

 

Özellikleri
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktardaki ilaç bir miktar suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir.Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilir. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.İlaçlama esnasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı,yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır.İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
Dimethoate,Malathion,Monocrotophos,Methomyl,Parathion methyl,Amitraz ile karıştırılarak kullanılabilir.İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket