• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSUPER 5 EC

 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancıot adı: Kullanma dozu ve dönemi
BAĞ Köpek dişi ayrığı

(Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da.

Köpek dişi 15-20

Kanyaş 2-3 kardeşte iken

DOMATES Köpek dişi ayrığı

(Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)           Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da. Domatesler 15-20 cm boyda, yabancıotlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası.
AYÇİÇEĞİ Köpek dişi ayrığı( Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)           Yapışkan darı (Setaria sp.)

Darıcan(Echinochloa crus-galli)

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Çayır püskülü (Poa sp.)

Brom (Bromus sp)

Yabani arpa (Hordeum sp.)

Kara darı (Panicum sp.)

100ml/da .Ayçiçeği ve

yabancı otlar 3-4 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası

 

SOĞAN Kanyaş-Geliç

(Sorghum halepense)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Setaria sp.)

 

100ml/da Soğan 15-20cm

boyunda iken Kanyaşların                                                                     3-5 yapraklı, darıcan ve                                                                                       yapışkan darıların 10- 15 cm boyunda oldukları dönemde

KIRMIZI MERCİMEK Yabani yulaf (Avena sterilis)

Tilki kuyruğu

(Alopecurus myosuroides)

Kendi gelen buğday (Triticum spp.

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

75 ml/da. Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancıotların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

 

KIRMIZI MERCİMEK Adi Ayrık (Agropyron repens) 100 ml/da. Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı

otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde, çıkış sonrası

ŞEKER PANCARI Yabani yulaf (Avena fatua)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hububat halazası

(Alopecurus myosuroides)

Püsküllü brom (Bromus tectorum)

75-100 ml/da Yıllık yabancıotlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda

yüksek doz uygulanır.

 

PAMUK Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da,Tohumdan

gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.

SOYA

FASULYESİ

Darıcan-cinek otu

(Echinochloa crus-galli)          

Kara darı (Panicum sp.)           

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpek dişi ayrığı ( Cynodon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Yabani kuş yemi (Phalaris sp.)

 

100 ml/da Yabancı otların

3-6 yapraklı olduğu devrede ,çıkış sonrası

 

Özellikleri
İZOLSÜPER 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisitdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için İZOLSÜPER 5 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan gerekli su miktarı ilave edilerek karıştırılır.
Kulllanma Şekli
İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancıotların 30 cm oldukları dönemdir) otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır.İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır.Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.
Karışabilirlik Durumu
İLACIN KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket