• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
  • Coral Reef
İZOLSUPRA 40 EC
“%100”

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

 

BİTKİ ADI     ZARARLI ADI                                      KULLANMA DOZU                      *PHI

                                                                                   VE DÖNEMİ (ml/100 l.su)   

                                                                                                                                  

MEYVE        San Jose Kabuklu Biti                               100 ml. Erken ilkbahar müc.             21 gün

(Quadraspidiotus perniciosus)                   75 ml. Yaz müc. Larva

Virgül Kabuklu Biti                                    100 ml. Larva                                     21 gün

 (Lepidosaphes ulmi)                        

Armut Kırmızı Kabuklu Biti                        75 ml. Larva                                       21 gün

                     (Epidiaspis leperii)

                     Dut Kabuklu Biti                                         75 ml.Larva (Yaz müc.)                    21 gün

                    (Pseudolacaspis pentagona)

Şeftali Virgül Kabuklu Biti                          100 ml. Larva (Yaz müc.)                21 gün

(Coccomytilus halli)

                     İncir Kanlı Balsıra                                        100 ml. Larva                                   21 gün

                     (Ceroplastes rusci)

Amerikan Beyaz Kelebeği                           100 ml. Larva                                    21 gün

(Hyphantria cunea)

Yaprak Bitleri (Aphididae)                           75 ml. Nimf-Ergin                            21 gün

Yaprak Galeri Güveleri                                100 ml. Larva                                    21 gün

                    (Phyllonorycter corylifoliella, Stigmella malellla, S. pyri, Lyonetia clarkella,

                     Leucoptera scitella, Coleophora prunifoliae)

Elma Gövde Kurdu                                       125 ml. Larva                                    21 gün

(Synanthedon myopaeformis)

Elma İç Kurdu (Cydia pomonella)                100 ml. Larva                                     21 gün

Elma Pamuklu Biti (Eriosoma lanigerum)   80 ml. Nimf-Ergin                              21 gün

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)                  100 ml.                                                21 gün

FINDIK         Kozalak Akarı (Eriophyes avellana)          150 ml/dekar.Larva                             21 gün

Virgül Kabuklu Biti (Lepidosaphes ulmi)    75 ml. Larva                                       21 gün

ZEYTİN        Zeytin kara koşnili (Saissetia olea)            100 ml. Larva                                      60 gün

Zeytin sineği (Daucus olea)                          100 ml. Larva                                     60 gün

Zeytin kabuklu biti (Parlatoria olea)            100 ml. Larva                                     60 gün

 

* Son ilaçlama ile hasat arası süre

Özellikleri
İZOLSUPRA 40 EC yüksek penetrasyon gücüne sahip, geniş spektrumlu bir insektisit olup, kabuklu bitlerin her türüne son derece etkilidir . İZOLSUPRA 40 EC zararlılar üzerinde temas ve mide yoluyla etkinlik sağlar, üstün dokulara nüfuz özelliğinden dolayı gizlenen zararlıları da kontrol eder. UYARI: İZOLSUPRA 40 EC,sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanıldığı takdirde (özellikle şeftali) kullanma dozunun 100 litre suya 75 ml’ yi geçmemesi gerekir.Aksi takdirde fitotoksisite görülebilir. Zeytinde son uygulama Eylül ortasını geçmemelidir. Kırmızı örümceklerin çok yoğun olduğu yerlerde ve zamanlarda bir kırmızı örümcek ilacının kullanılması tavsiye edilir.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.
Kulllanma Şekli
Karışabilirlik Durumu
İZOLSUPRA 40 EC, nötr reaksyonlu bir çok insektisit ve fungisitle karıştırılarak kullanılabilir. Karıştırılacak ilacın reaksyonu bilinmiyorsa bir numune yapılarak karışıp , karışmadığı tespit edilir .Karışım iyice karıştırılmalı ve bekletilmeden birkaç saat içinde uygulanmalıdır
Ürün Dokümanları
Bakanlık Onaylı Etiket